Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Про проведення у селищі Ставище у 2021 році ярмарку «Літній сезон»

Дата: 31.05.2021 12:39
Кількість переглядів: 2369

Фото без опису

 

 

СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 25 травня 2021 р.                               Ставище                               №223

 

 

Про проведення у селищі Ставище у 2021 році

ярмарку «Літній сезон»

 

З метою поліпшення торговельного обслуговування населення, створення максимальних зручностей для покупців, на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», керуючись пп.8 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ставищенської селищної ради:

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про порядок проведення на території селища Ставище виставково-ярмаркової діяльності (додаток 1).

2. Провести у період з 1 червня 2021 р. по 31 серпня 2021 р. сезонний ярмарок «Літній сезон» (далі – Ярмарок) з продажу сільськогосподарської продукції та плодоовочевих товарів власного виробництва, встановивши наступний режим роботи: 06.00 – 18.00 год.

3. Визначити місце проведення Ярмарку – права сторона вул. Цимбала Сергія біля №28а, ліва сторона вул. Цимбала Сергія від №59 до №65,

4. Затвердити схему місць розташування учасників Ярмарку (додаток 2).

5. Опублікувати інформацію на офіційному веб-сайті Ставищенської селищної ради про проведення сезонного ярмарку із заначенням місця, дати і терміну проведення ярмарку, режиму роботи ярмарку, вимог до учасників ярмарку та іншу необхідну інформацію.

5. Ставищенському житлово-комунальному підприємству здійснити на підставі заяв учасників видачу тимчасових дозволів на участь у Ярмарку, встановленої форми (додаток 3, 4).

6. Під час роботи Ярмарку забороняється розміщення пунктів виносної торгівлі на газонах та зелених насадженнях, проїзжджій частині вулиці.

7. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виносної торгівлі території на весь період роботи Ярмарку.

8. Визначити, що участь у ярмарку є платною. Плата за кожний день участі у ярмарку розраховується відповідно до умов Положення про порядок проведення на території селища Ставище виставково-ярмаркової діяльності.

9. Контроль за виконнанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради Бандуру Р.В.

 

 

Селищний голова                                          Л.П.Джужик

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Ставищенської селищної ради

від 25 травня 2021 року №223

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення на території селища Ставище

виставково-ярмаркової діяльності

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про порядок проведення на території селища Ставище виставково-ярмаркової діяльності (надалі - Положення) розроблено з метою регулювання та координації виставково-ярмаркової діяльності на території селища, визначення вимог до їх організації в інтересах громади селища та суб'єктів господарювання, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в України», постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні».

При організації роботи ярмарку, виставки організатори повинні керуватися вимогами чинного законодавства України, зокрема, Законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833, із змінами та доповненнями, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996р. № 369, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну та виставкову діяльність.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1. Ярмарок – захід, безпосередньо пов'язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк. Ярмарки поділяються на:

а) сезонні – проведення яких приурочено до сезонного періоду року;

б) святкові – проведення яких приурочено до святкових днів;

в) ярмарки-виставки – метою яких є демонстрація й реалізація товаровиробниками продукції власного виробництва;

г) за видами товарів, що реалізуються на ярмарках – промислові, сільськогосподарські, продовольчі, спеціалізовані, універсальні.

1.2.2. Виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, товарів і послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з метою укладання договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій.

1.2.3. Місце проведення ярмарку, виставки визначається рішенням виконавчого комітету селищної ради, з урахуванням пропозицій організатора відповідного заходу та вимог чинного законодавства.

1.2.4. Суб’єктами виставково-ярмаркової діяльності є організатори, розпорядники та учасники ярмарку (виставки).

1.2.5. Організаторами та розпорядниками виставково-ярмаркових заходів можуть бути виконавчі органи селищної ради, діяльність яких пов'язана з організацією і проведенням ярмарок (виставок), комунальні підприємства селищної ради та суб'єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють підготовку і проведення заходу, на підставі відповідного рішення.

1.2.6. Учасник ярмарку (виставки) – суб'єкт господарської діяльності, фізична або юридична особа, громадянин, якому в установленому порядку надано місце на ярмарку (виставці) і який бере участь в її діяльності шляхом здійснення продажу товарів, надання послуг або в інших формах.

1.3. Інші терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

1.4. Дія цього Положення не розповсюджується на здійснення виставково-ярмаркових заходів на території ринків будь-якої форми власності, закладів освіти і культури (окрім парків відпочинку) та промислових підприємств, а також заходів які організовуються та проводяться громадськими організаціями (об’єднаннями) з благодійною метою.

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

2.1. Організація проведення ярмарків (виставок) може здійснюватися за ініціативою виконавчого комітету селищної ради, селищного голови, заступників селищного голови або за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності.

2.2. Проведення ярмарків (виставок) за ініціативою виконавчого комітету селищної ради здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради, яким визначаються місце, термін, час та умови організації і проведення виставково-ярмаркових заходів. Розпорядником такого ярмарку є Ставищенське житлово-комунальне підприємство.

2.3. Проведення ярмарків (виставок) за ініціативою селищного голови, заступників селищного голови  чи суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюється на підставі рішення виокнавчого комітету, яким визначаються місце, термін, час та умови організації і проведення виставково-ярмаркових заходів.

2.4. У разі проведення ярмарків (виставок) за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності,  суб’єкт-організатор заходу надсилає звернення на ім’я селищного голови, в якому зазначає:

2.4.1. Мету та вид ярмарку (виставки).

2.4.2. Місце (в тому числі схема розташування учасників) та час проведення  ярмарку (виставки).

2.4.3. Повне найменування, адреса місця розташування організатора проведення заходу, контактні телефони тощо.

2.4.4. Умови перебування учасників на ярмарку (виставці).

2.5. Звернення суб’єкта господарювання до селищного голови щодо організації ярмарку (виставки) передається виконавцю, згідно з резолюцією, для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету або листа-відмови у  проведенні  виставково-ярмаркових заходів.

         Підставою для відмови у проведенні виставково-ярмаркового заходу може бути:  відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей у документах, невідповідність місця для проведення заходу, недоцільність проведення заходу, неможливість дотримання вимог визначених цим Положенням.

2.6. На підставі рішення виконавчого комітету селищної ради  щодо проведення ярмарку (виставки), організатор ярмарку (виставки):

2.6.1. Публікує інформацію (оголошення) на офіційному веб-сайті Ставищенської селищної ради, яка повинна включати: місце, дату і термін проведення ярмарку (виставки), тип ярмарку, режим роботи ярмарку (виставки), вимоги до учасників ярмарку (виставки) та іншу необхідну інформацію.

2.6.1. Проводить роботу щодо залучення учасників ярмарку (виставки).

2.6.2. Розміщує учасників ярмарку (виставки) відповідно до схеми розміщення (або дислокації) з урахуванням дотримання правил благоустрою, санітарних і ветеринарних правил та норм.

2.6.3. Здійснює заходи щодо взаємодії з органами, що забезпечують охорону громадського порядку, у місці проведення ярмарків (виставок).

2.6.4. Має право залучати кошти з учасників ярмарку (виставки), для покриття витрат, пов'язаних з організацією та проведенням заходу.

2.7. Учасник ярмарку (виставки), який приймає участь у виставково-ярмарковому заході забезпечує:

2.7.1. Належний санітарний та протипожежний стан території.

         2.7.3. Наявність документів, що підтверджують якість та безпеку виставленої продукції, та інші документи, передбачені чинним законодавством.

2.8. Джерелами фінансування заходів з організації та проведення ярмарку чи виставки можуть бути: кошти організатора, учасників ярмарку (виставки), спонсорські кошти, передбачені на такі заходи кошти відповідних бюджетів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

2.9. В разі, якщо організатор ярмарки визначає, що участь у ярмарку є платною, плата визначається наступним чином:

НГО/м2хSм2х3%, де:

НГО/м2 – це нормативно грошова оцінка 1 м2;

2 – орієнтовна площа місця для розміщення торгівлі;

3% - розмір плати від вартості займаної земельної ділянки за один день участі у ярмарку;

559,20х3х3%=50,33 грн

2.10. В разі, якщо організатором ярмарки є Ставищенська секлищна рада, дозволити Ставищенському ЖКП як розпоряднику ярмарку застосовувати загальні правила заокруглення у меншу сторону при готівкових розрахунках та встановити розмір плати у розмірі 50,00 грн., про що зазначити у виданому дозволі.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

3.1. Суб’єкти виставково-ярмаркової діяльності несуть відповідальність за її організацію та проведення. Контроль за дотриманням порядку організації і проведення ярмарків (виставок) здійснюють організатори заходу та контролюючі органи, в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства.

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Ставищенської селищної ради

від 25 травня 2021 року №223

Фото без опису

Фото без опису

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Ставищенської селищної ради

від 25 травня 2021 року №223

 

Заява

про видачу дозволу-погодження на розміщення

об’єктів виїзної (виносної) торгівлі

 

______________________________

                                  (назва розпорядника ярмарку)

_______________________________

(ПІБ підприємця, найменування юридичних осіб)

_______________________________

(Юридична адреса для юридичних осіб,

 домашня адреса для фізичних осіб, телефон)

Заява

 

Заявник_____________________________________________________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

Адреса______________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса)

 

ПІБ керівника підприємства __________________________________________ __________________________________________________________________

 

Паспорт______№_______виданий «____»____________________

(для фізичної особи)

_________________________________________________________________

(ким виданий)

 

Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___» ________20____р.

Ідентифікаційний код _____________________________________

 

Прошу Вас видати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі площею ____________________________________________

____________________________________________________________________

(тип і спеціалізація об’єкту)

За адресою:________________________________________________________

Режим роботи______________________________________________________

(вказати місце розташування)

Термін розміщення ____________________________________________

 

При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та правил, норм пожежної безпеки, Правил благоустрою, інших нормативно-правових актів України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням про порядок проведення на території селища Ставище виставково-ярмаркової діяльності ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати.

До заяви додаю такі документи на ______ аркушах.

1.

 

Дата_____________                                        Підпис____________

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Ставищенської селищної ради

від 25 травня 2021 року №223 

       

ДОЗВІЛ-ПОГОДЖЕННЯ

                 на розміщення об’єктів  виїзної (виносної) торгівлі

 

 №_____                                                                                            «____»___________20       року

 

На підставі рішення виконавчого комітету Ставищенської селищної ради від 25 травня 2021 року № ____  «Про проведення у селищі Ставище у 2021 році ярмарку «Літній сезон» Ставищенське дитлово-комунальне підприємство дозволяє (погоджує)

_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(юридична адреса, дані свідоцтва про державну реєстрацію)

______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі.

Місце розміщення  та займана площа об’єкту _______________________________________

Тип і спеціалізація об’єкту_______________________________________________________

Режим роботи об’єкту__________________________________________________________

Термін роботи об’єкту __________________________________________________________

 Плата за участь у ярмарку здійснюється у розрахунку 50,31 грн за кожний день роботи.

 

 

 Начальник Ставищенського ЖКП                                                  В.І. Гарликівський

 

 

 

 

 

 

Зворотна сторона дозволу

 Відмітки про участь у ярмарку у заявлені дні

 

Дата

ПІБ перевіряючого

Підпис перевіряючого

Підпис продавця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь