A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг

№ п/п

Назва адміністративної послуги

1.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи

2.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

3.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

4.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

5.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі

6.

Державна реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

7.

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

8.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи

9.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

10.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

11.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

12.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи

13.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення

14.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи

15.

Державна реєстрація створення юридичної особи

16.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

17.

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

18.

Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно

19.

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки

20.

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

21.

Скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

22.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

23.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

24.

Надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

25.

Реєстрація громадського об’єднання

26.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

27.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

28.

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

29.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

30.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

31.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

32.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

33.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

34.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

35.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

36.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

37.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

38.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

39.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:
- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
- обмеження у використанні земель
- земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

40.

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю);
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

41.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

42.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

43.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

44.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

45.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

46.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47.

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

48.

Надання висновку за результатами інспекційного відвідування про цільове (нецільове) використання аліментів

49.

Розв’язання спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища, імені, по батькові дитини, визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо від дитини

50.

Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

51.

Призначення/ припинення опіки та піклування над дітьми – сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування

52.

Надання дозволу на відрахування дитини з навчального заклад

53.

Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав громадян

54.

Надання посвідчення батькам багатодітної сім’ї

55.

Підготовка клопотання про присвоєння багатодітним матерям   Ставищенської громади  почесного звання України «Мати-героїня»

56.

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

57.

Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування на визначення способів участі у вихованні дитини, побачення з дитиною та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо

58.

Створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та влаштування дітей

59.

Видача довідки або витягу щодо підтвердження  статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

60.

Видача висновку про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка)

61.

Поновлення батьківських прав

62.

Призначення опіки над майном дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування

63.

Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

64.

Видача будівельного паспорта, забудови земельної ділянки

65.

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

66.

Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

67.

Паспорт прив’язки тимчасових споруд

68.

Комплексна послуга ,,єМалятко”

69.

Реєстрація місця проживання

70.

Зняття з реєстрації місця проживання

71.

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

72.

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

73.

Внесення до паспортів громадян України зміни назв перейменованих вулиць, провулків, нумерацїї будинків

74.

Видача довідки на запити нотаріусів, суддів, поліції.

75.

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

76.

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни.

77.

Взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем

78.

Видача направлення особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів).

79.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції.

80.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

81.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю

82.

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства

83.

Забезпечення професійною реабілітацією учасників АТО

84.

Забезпечення психологічною реабілітацією учасників АТО

85.

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

86.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

87.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

88.

Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

89.

Взяття на облік особи з інвалідністю для забезпечення автомобілем

90.

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

91.

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

92.

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

93.

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

94.

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

95.

Надання допомоги при народженні дитини

96.

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

97.

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

98.

Надання допомоги при усиновленні дитини

99.

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

100.

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

101.

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд

102.

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

103.

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

104.

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

105.

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

106.

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

107.

Надання одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

108.

Надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

109.

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

110.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

111.

Надання допомоги на поховання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

112.

Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків

113.

Надання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

114.

Надання одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

115.

Надання одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

116.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

117.

Надання одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

118.

Взяття на облік осіб, які мають право на пільги

119.

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу

120.

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь