Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

ПРАВИЛА користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в селищі Ставище

Дата: 05.08.2021 09:22
Кількість переглядів: 5515

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             Рішенням Ставищенської селищної ради

         Київської області

      №140 від 08.06.2011 року

 

ПРАВИЛА

користування системами централізованого

комунального водопостачання та водовідведення

в селищі Ставище

 

1. Загальні положення

 

 1.1. Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в селищі Ставище (далі - Правила) визначають порядок користування системами централізованого комунального  водопостачання  та  водовідведення в селищі Ставище.

Ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем  централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання холодної води, скидання стічних вод.

1.2. Терміни, що вживаються в цих Правилах:

Баланс водоспоживання та водовідведення - співвідношення між фактично використаними обсягами води з усіх джерел  водопостачання та обсягами стічних вод, що відводяться за визначений термін.

Випуск водовідведення - трубопровід від будинку або споруди до першого колодязя дворової або вуличної мережі або трубопровід від останнього колодязя внутрішньо-майданчикових мереж підприємства до відомчої або централізованої мережі водовідведення.

Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі –Ставищенське ЖКП).

Вулична водопровідна мережа  –центральні трубопроводи, до  яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Вулична мережа водовідведення –центральна мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель вулиці в цілому; трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (вуличної) мережі до  зовнішньої стіни будинку абомежі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Вузол обліку– комплект засобів вимірювальної техніки, занесених  до  Державного  реєстру   вимірювальної   техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання та обладнання для влаштування вузла відповідно до вимог нормативних документів.

Вуличний водо-розбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

Дворова мережа водовідведення – мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будівель.

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – споживач або суб’єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Контрольна проба– проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з  метою визначення складу стічних вод, щовідводяться у централізовану мережу водовідведення.

Межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водопостачання  та  водовідведення  і споруд на них між власниками або користувачами.

Нераціональне використання– використання холодної води понад встановлені нормативи.

Режим відпущення (одержання) холодної води – гарантований обсяг холодної води згідно з договором в  обумовлений термін на потреби споживачу.

Субспоживач – суб’єкт господарювання, який одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови– це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури,які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (1875-15).

1.3. Ставищенське ЖКП надає послуги у забезпеченні споживачів холодною водою та водовідведенням, обслуговує вуличні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, як перебувають у нього на балансі або на які є відповідний договір на обслуговування із споживачем.

Холодна вода подається цілодобово або ж за графіком, погодженим із Ставищенською районною санітарно-епідеміологічною станцією (надалі – СЕС) та затвердженим Ставищенською селищною радою Київської області.

1.4. Приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснюється відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчісистеми каналізації населених пунктів України (z0403-02), затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 № 37 (z0402-02), зареєстрованих у Мін’юсті 26.04.2002 за № 403/6691.

1.5. Водопровідні вводижитлового фонду, а також об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), усі магістральні й розподільчівуличні мережі централізованого водопостачання, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, окремо розташовані підвищувальні насосні станції холодного водопостачання, артезіанські свердловини передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннямиСтавищенської селищної ради Київської області на баланс Ставищенського ЖКП для подальшої експлуатації.

1.6. За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані вуличні мережі, є відповідальнимСтавищенське ЖКП, у якого вони перебувають на балансі.

1.7. Водопровідні вводи докотелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, розподільчі мережі від цих об’єктів,водопровідні вводи до об’єктів, що належать до комунальної власності  громади селища, та розподільчі мережі холодного водопостачання від них до зовнішнього зрізу будівель, мережі холодного водопостачання в межах котелень експлуатує Ставищенське ЖКП, на балансі (в управлінні) якого перебувають ці об’єкти.

1.8. Ставищенське ЖКП відповідає за технічний стан мереж водопостачання тільки у разі перебування таких мереж  у  нього  на балансі.

1.9. Тарифи на користування холодною водою від комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації визначаються згідно з чинним законодавством України.

1.10. Ставищенське ЖКП і абоненти несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил та чинного законодавства України.

 

2. Договірні відносини між

Ставищенським ЖКП та споживачами

 

2.1. Договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах відповідно до  Закону України«Про житлово-комунальні послуги» (1875-15).

2.2. Істотні умови договору міжСтавищенським ЖКП та споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

2.3. На період, необхідний споживачу для виконання погоджених із Ставищенським ЖКП заходів щодо раціонального використанняхолодної води та зменшення обсягів скидання стічних вод і забруднювальних речовин, виробником можуть бути встановлені споживачеві тимчасові умови приймання стічних вод, зазначені в договорі.

 

3. Розрахунки за відпущену холодну воду

та приймання стічних вод

 

3.1. Розрахунки за спожиту холодну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показів засобів обліку води (водолічильників).

3.2. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

3.3. У разі безоблікового водокористування Ставищенське ЖКП виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

3.4. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

3.5. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, недоцільність установки засобів обліку тощо) розрахунок витрат води споживачами, що не мають засобів обліку, за розрахунковий період за погодженням ізСтавищенським ЖКП здійснюється за нормативами водоспоживання, затвердженими у встановленому порядку.

3.6. Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду від 19.02.2002 № 37 (z0402-02), зареєстрованою в Мін’юсті 26.04.2002 за№ 402/6690.

3.7. Розрахунки за спожиту холодну воду та скид стічних вод здійснюються усіма споживачами щомісячно відповідно до умов договору.

3.8. У разі запланованих змін у діяльності споживачів, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої холодної води та скиду стічних вод, споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають Ставищенському ЖКП заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

3.9. Рахунки за воду і за скидання стічних вод до мережі водовідведення виписуються Ставищенським ЖКП споживачам. Якщо субспоживач має особисті рахунки, то він розраховується захолодну воду та скидання стічних вод ізСтавищенським ЖКП. Розподіл суми рахунку між субспоживачами, на яких не відкрито окремих особових рахунків, здійснюється споживачами самостійно. У випадках, коли засоби обліку на вводах субспоживачів відсутні, розрахунки за воду проводяться за нормами водоспоживання, при цьому обсяг стічних вод, які належать до сплати, дорівнює обсягу водоспоживання.

3.10. Споживачі, що передають об’єкт централізованого водопостачання та водовідведення на баланс новому балансоутримувачу або власнику, повинні в семиденний термін після передачі повідомити про це Ставищенське ЖКП. Новий балансоутримувач також у семиденний термін після прийняття об’єкта повинен письмово повідомитиСтавищенське ЖКП про прийняття на себе зобов’язань щодо водокористування та водовідведення і оформлення договору.

3.11. Витрати, пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником.

3.12. Плата захолодну воду, яка використовується на поливання дворів, вулиць, зелених насаджень, газонів, прибирання громадських і дворових туалетів тощо, сплачується споживачами (субспоживачами) лише відповідно до показів засобів обліку води водоспоживання.

Витрати води в громадських туалетах сплачуються споживачем, на балансі якого вони перебувають.

Витрати води для поливання прибудинкових територій визначаються на підставі показів засобів обліку, встановлених на поливальних трубопроводах, або згідно із чинними нормами водоспоживання.

3.13. Суб’єкти господарювання, у якихкотельні перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію, здійснюють розрахункиіз Ставищенським ЖКП на основі укладених договорів за весь обсяг холодної води, яка відпущена з систем водопостачання і використана на потреби,  а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяг холодної води, поданої до котелень, фіксується засобами обліку, які встановлені на межі балансової належності.

3.14. У разі відсутності у споживача засобів обліку на каналізаційних випусках кількість стічних вод визначається за кількістю води, що надходить з мереж централізованого водопостачання та з інших джерел.

3.15. Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення, при відсутності засобів обліку стічних вод подають Ставищенському ЖКП дані про об’єм та показники якості стічних вод відповідно до умов договору.

У випадку ненадання споживачами інформації про обсяг стічних вод плата нараховується за визначеними обсягами водовідведення, зазначеними у договорі.

3.16. Якщо споживачі мають власні водозабори і у визначений строк не надіслали даних про обсяги скиду стічних вод до мереж водовідведення за попередній місяць абонадіслали недостовірні дані щодо обсягів скиду,Ставищенське ЖКП  відповідно  до  умов  договору здійснює розрахунок оплати за скид стічних вод за розрахунками попереднього місяця або за пропускною спроможністю відповідних мереж споживачів. При цьому Ставищенське ЖКП має право зробити перерахунок за період подання споживачами недостовірних даних в межах строку позовної давності.

3.17. Вода, що використовується на поливання вулиць та зелених насаджень населених пунктів, заповнення водойм і заливання ковзанок, в розрахунках за стічні води не враховується при наявності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби.

3.18. При відсутності засобів обліку у випадках перерв у водопостачанні тривалістю понад 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні або більше трьох діб на місяць у разі подачі води за добовим графіком розрахунок за відпущену воду здійснюється за нормативами водопоспоживання, які перераховуються на фактичний час подачі води.

Факт відсутності холодної води встановлюється споживачами та представниками Ставищенського ЖКП і фіксується відповідним актом.

 

 4. Приєднання об’єктів до систем

централізованого водопостачання та водовідведення

 

4.1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику необхідно отримати технічні умови відповідно до Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99№ 2328 (2328-99-п).

4.2. Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення  (включаючи  приєднання  до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів). У разі самовільного приєднання розрахунокздійснюється згідно з п.  3.3 цихПравил.

4.3. Підприємства для вирішення питання про приєднання приміщення, споруди або промислового об’єкта до комунального водопроводу надсилають до Ставищенського ЖКП письмовий запит та опитувальний лист, де зазначається:

а) загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних та промислових потреб);

б) середня та максимальна годинна витрата води на об’єкті;

в) максимальна добова та годинна витрата для промислових потреб;

г) акт розподілу балансової належності;

д) протипожежна витрата води;

е) необхідний вільний напір на вводі при звичайному та пожежному режимах водопостачання.

До листа додається:

- рішення Ставищенської селищної ради Київської області про відведення ділянки;

- ситуаційний план ділянки – в масштабі не менш як 1:2000 із зазначенням підземних інженерних комунікацій;

- дозвіл на влаштування локальної каналізації об’єкта.

Громадяни, які бажають приєднати свої будинки до комунального водопроводу, подають про це заяву до Ставищенського ЖКП.

До заяви додається:

а) копія плану земельної ділянки;

б) дані про кількість громадян, що там мешкають (оригінал офіційної довідки від Ставищенської селищної ради Київської області);

в) характеристика підсобного господарства (наявність худоби, птиці, парників, теплиць, автотранспорту тощо), завірена депутатом Ставищенської селищної ради Київської області, який представляє інтереси того округу, на території якого розташоване дане підсобне господарство.

4.4. Ставищенське ЖКП після отримання від замовника усіх необхідних документів відповідно до Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99№ 2328 (2328-99-п), протягом 15-ти днів видає технічні умови на підставі опитувального листа на приєднання об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням потужностей споруд, пропускної спроможності мереж, із зазначенням умов для проектування вводу: місця підключення, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, місця загальнообов’язкового встановлення засобу обліку води. Встановлення абонентам засобів обліку води іншими виконавцями, крім Ставищенського ЖКП, без погодження із Ставищенським ЖКП не допускається.

4.5. Підключення нових об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення виконується за наявності проектів, розроблених і узгоджених згідно з нормами проектування та цими Правилами.

Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і відповідних нормативних документів, не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання Ставищенським ЖКП.

У тих випадках,коли в проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або відповідних нормативних документів, Ставищенське ЖКП протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання або узгодити її із зауваженнями.

Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Продовження зазначеного терміну доопрацювання проектної документації узгоджується ізСтавищенським ЖКП шляхом надання йому відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження не повинен перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання Ставищенським ЖКП доопрацьованої проектної документації.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованому проекті зауваженьСтавищенського ЖКП,  або  відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для відмови в приєднанні.

Узгоджена проектна документація є чинною на весь час дії технічних умов.

4.6. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється замовником на підставі одержаних від Ставищенського ЖКП узгоджених і затверджених технічних умов.

4.7. Проектна документація водопровідних споруд на стадії «Проект» або «Робочий проект» подається для узгодження у Ставищенське ЖКП і повинна містити:

а) копію відповідної частини плану населеного пункту в масштабі не менш як 1:2000;

б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання, узгоджений з відділом підземних споруд.

в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5 – 1:20;

д) розрахунково-пояснювальну записку із зазначенням витрат води за видами споживання (господарсько-побутові, виробничо-технічні потреби, поливання, пожежогасіння тощо) з визначенням максимальних добової та годинної витрат води, а також гідравлічним розрахунком мережі.

4.8. Проект вводу подається для узгодження до Ставищенського ЖКП в двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Ставищенському ЖКП, а другий – повертається замовнику.

4.9. З’єднування системи водопостачання об’єкта, який підключений до системи централізованого водопостачання, з водопроводами, які підключені до власних джерел водопостачання, можливо за погодженням із Ставищенським ЖКП.

Засувки, встановлені на лініях, що з’єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз’єднувачі, у зв’язку з чим між ними має бути наявний видимий розрив.

З’єднання таких водопроводів може здійснюватись у разі недостатньої потужності централізованого водопроводу з місцевих джерел за узгодженнямізСтавищенським ЖКП і органом держсанепідемслужби та при встановленні засувок, опломбованих у закритому положенні Ставищенським ЖКП.

4.10. Невиконання виданих технічних умов та незгода у встановленні засобів обліку води відповідної марки

визначеної Ставищенським ЖКП є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

4.11. Технічний нагляд за будівництвом та приймання споруд в експлуатацію здійснюються згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004№ 1243 (1243-2004-п).

4.12. Приєднання мереж водопостачання та водовідведення субспоживачів до мереж споживачів здійснюється згідно з порядком, наведеним у пунктах 4.1.-4.6. цих Правил.

4.13. Ставищенське ЖКП узгоджує приєднання водопровідних вводів субспоживачів до водопровідних мереж споживачів за умови наявності згоди споживачів.

4.14. Каналізаційні випуски стічних вод доселищної мережі водовідведення повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. Уразі їх відсутності споживач в узгодженііз Ставищенським ЖКП строки зобов’язаний виконати роботи з обладнання випусків пристроями, що дозволяють припинити приймання стічних вод у селищну мережу водовідведення та здійснювати відбір проб.

4.15. Додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення споживачів або через зливоприймачі і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведенняСтавищенського ЖКП, приймається на підставі результатів відповідних досліджень.

В разі відсутності таких результатів додатковий обсяг стічних вод визначається:

а) при загальносплавній системі водовідведення – відповідно до площі території, що займає споживач, за нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і   промислових    підприємств» та даними гідрометслужби;

б) при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з підпунктом «а» цього пункту.

Якщо при роздільній системі водовідведення на території споживача встановлені та зафіксовані актом за участю представника Ставищенського ЖКП наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме підключення зливових вод до мереж водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається згідно з підпунктом «а» цього пункту.

4.16. Увипадку розміщення на одній територіїкількох промислових підприємств, які скидають стоки у селищну мережу водовідведення,Ставищенське ЖКП при видачі технічних умов передбачає встановлення контрольних колодязів на внутрішньомайданчикових мережах для кожного з підприємств.

4.17. Ліміти водоспоживання, водовідведення або графіки подачі води з комунального водопроводу визначаються та затверджуються Ставищенською селищною радоюКиївської області залежно від технічного стану і пропускної здатності (продуктивності) водопровідних та каналізаційних споруд, водопровідної й каналізаційної мережі, але не вище обсягів, узгоджених технічними умовами на приєднання абонента, та встановленої потужності каналізаційних очисних споруд.

На планове збільшення водоспоживання та обсягів водовідведення абонент зобов’язаний одержати додаткові технічні умови Ставищенського ЖКП.

4.18. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрати здійснюються силами й коштами замовника під технічним наглядом Ставищенського ЖКП.

4.19. Приєднання вводу до комунального водопроводу (врізка), промивка й хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або Ставищенським ЖКП, в будь-якому разі під технічним наглядом Ставищенського ЖКП, за рахунок домовласника.

З метою недопущення встановлення технічно несправних та пошкоджених засобів обліку води, котрі призведуть до викривлення показників споживання холодної води та/або приховування несанкціонованого, позаоблікового споживання води, кожний абонент зобов?язаний звернутися для встановлення відповідних засобів обліку до Ставищенського ЖКП або до іншої організації, яка має право проводити даний вид діяльності, після погодження із Ставищенським ЖКП. Роботи щодо встановлення засобу обліку води виконуютьсяза рахунок замовника.

4.20. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані засобами обліку води без дозволу Ставищенського ЖКП забороняється.

4.21. Для водопостачання об’єкта, як правило, потрібно влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для об’єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води, Ставищенське ЖКП може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На кожному вводі мають бути встановлені водомірний вузол із засобом обліку води та запірна арматура. Ставищенське ЖКП має право визначати призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від водокористувача ліквідації зайвих вводів або влаштування додаткових.

4.22. Ставищенське ЖКП має право не подавати холодну воду новим вводом, якщо абонент по закінченню розрахункового місяця ухиляється від оплати за водокористування та водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог Ставищенського ЖКП щодо переобладнання діючих вводів, водомірних вузлів або якщо має місце нераціональне, несанкціоноване використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків до рівня діючих норм перед скиданням до селищної каналізації. Крім цього, Ставищенське ЖКП має право без повідомлення від?єднувати водопровідну та каналізаційну мережу абонентів від централізованої селищної мережі у випадку, якщо буде засвідчено актом працівників Ставищенського ЖКП позаоблікове, несанкціоноване та понаднормативне використання споживачем холодної води для будь-яких цілей та скидання стічних вод.

4.23. Повторне під?єднання вищевказаної мережі споживача до централізованої мережі селища відбудеться лише після оплати на рахунок Ставищенського ЖКП абонентом всіх нарахованих сум коштів за виявлені працівниками Ставищенського ЖКП об?єми використання холодної води та, додатково, після оплати абонентом Ставищенському ЖКП затрат на відновлення подачі холодної води до мереж водопостачання та водовідведення.

4.24. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.

Факт самовільного приєднання до водопроводу виявляється представником Ставищенського ЖКП за участю особи, яка користувалась цим вводом, про що складається акт відповідно до умов цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Ставищенського ЖКП і не оформлене в абонентному відділі Ставищенського ЖКП;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання, виконане без участі технагляду з боку Ставищенського ЖКП або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію згідно з порядком, передбаченим цими правилами.

4.25. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Ставищенським ЖКП в експлуатацію за рішенням Ставищенської селищної ради Київської області та згідно з вимогами СНиП і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та центральними органами виконавчої влади.

4.26. Ставищенське ЖКП має право дозволити приєднання водопровідного вводу об’єкта (субабонента) до водопровідної лінії основного абонента при узгодженні з абонентом умов приєднання:

а) узгодження із Ставищеньким ЖКП проекту приєднання;

б) якщо приєднання не погіршить водопостачання основного абонента;

в) встановлення засобів обліку води Ставищенського ЖКП субабонентом;

г) якщо субабонент, що приєднується, приймає на себе усі витрати, пов’язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

4.27. Абонент не має права бех письмового дозволу Ставищенського ЖКП припиняти відпущення води субабоненту або давати дозвіл на його приєднання до водопровідної мережі.

4.28. У разі самовільного приєднання до мережі абонента стороннього споживача абонент зобов’язаний від’єднати його і повідомити про це Ставищенське ЖКП.

4.29. Прокладанння транзитних ліній вводів водопроводу через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника та Ставищенського ЖКП.

У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується Ставищенською селищноє радою Київсько області відповідно до чинного законодавства.

4.30. Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує Ставищенське ЖКП, є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення – перший від будинку колодязь включно.

4.31. У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є її приєднання до вуличної мережі.

4.32. Якщо мережі водопостачання та  водовідведення, що належать Ставищенському ЖКП, проходять по земельній ділянці, переданій на правах власності або користування суб’єкту господарювання, останні не повинні протидіяти ліквідації течі та усуненню інших пошкоджень мереж на цих ділянках.

4.33. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Ставищенського ЖКП, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором.

4.34. У разі наявності безгосподарних мереж останні беруться на баланс Ставищенським ЖКП при наданні Ставищенською селищною радою Київської області  додаткових матеріально-технічних засобів та документації.

4.35. Прокладати транзитні лінії холодного водопостачання через підвали жилих будинків забороняється.

4.36. Якщо водопровід або каналізаційна мережа належать Ставищенському ЖКП і їх було прокладено через земельну ділянку, передану у тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати Ставищенському ЖКП у ліквідації течі на його території, а Ставищенське ЖКП відшкодовує власнику будівлі заподіяні збитки.

 

 5. Система обліку водопостачання та водовідведення

 

 5.1. Облік відпущеноїхолодної води та прийнятих стоків здійснюєтьсяСтавищенським ЖКП і споживачами засобами вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру або пройшли державну метрологічну атестацію.

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі балансової належності мереж Ставищенського ЖКП та споживача, або за згодою Ставищенського ЖКП в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу.

5.3. Обладнання вузла обліку здійснюється за рахунок споживачів.

5.4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (113/98-ВР), а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності.

Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період експлуатації засобів обліку, можуть використовуватись до закінчення встановленого граничного строку служби, після чого здійснюється їх заміна.

5.5. Проектування, монтаж та експлуатація вузлів обліку виконуються відповідно до вимог державних будівельних норм. Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобів обліку здійснюються за участю представника Ставищенського ЖКП.

5.6. До початку розробки технічної документації вузла обліку споживач повинен отримати відСтавищенського ЖКП вихідні дані, а також рекомендації щодо типу засобів обліку.

Вихідні дані видаються за заявкою споживача в 15-денний термін.

Вибір засобів обліку здійснює споживач,  виходячи з отриманих вихідних даних, одержаних від Ставищенського ЖКП.

5.7. Установку засобів обліку здійснюється  відповідно  до проекту, погодженого Ставищенським ЖКП.

5.8. У разі наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежно-господарський водопровід, влаштування обвідної лінії засобу обліку обов’язкове. На обвідній лінії монтується електрифікована засувка, яка пломбується у закритому стані Ставищенським ЖКП.

5.9. У разі відсутності у споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючогоСтавищенське ЖКП має право зобов’язати споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін відповідно до умов договору.

5.10. Засоби обліку в місцях їх приєднання до трубопроводів повинні бути опломбовані представником Ставищенського ЖКП і захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. Засувки на обвідних лініях повинні бути опломбовані Ставищенським ЖКП. Неопломбовані засоби обліку до експлуатації не допускаються.

У приміщеннях вузла обліку забороняється розміщення стояків і випусків.

5.11. Встановлення засобів обліку повинно виконуватись після повної готовності приміщення вузла обліку та закінчення монтажу трубопроводів, арматури і промивки внутрішньобудинкової мережі.

5.12. У разі водопостачання будівельних майданчиків від централізованої мережі водопостачання та неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце споживач за узгодженняміз Ставищенським ЖКПможе тимчасово встановити вузол обліку в спеціальному утепленому приміщенні.

5.13. Споживач забезпечує захист приміщень, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в належному стані; не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує доступ представників  Ставищенського ЖКП  за  службовими  посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання.

5.14. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджують свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Засоби обліку опломбовуються з нанесенням відбитка повірочного тавра в місцях, що передбаченіексплуатаційною документацією. У випадку тривалості повірки понад місяць об’єм води визначається відповідно до п. 3.3 цих Правил до дня установки повіреного засобу обліку.

5.15. Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку що належать споживачам (крім квартирних), виконуються за їх рахунок.

5.16. У разі виникнення у споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до Ставищенського ЖКП із заявою  про  його позачергову повірку.

5.17. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також на їх з’єднувальних частинах, накладених представником Ставищенського ЖКП,  виявлення фактів штучного  впливу  на  роботу  засобів обліку  Ставищенське ЖКП має право вимагати від споживача проведення позачергової їх повірки до закінчення встановленого для них міжповірочного інтервалу з метою контролю правильності їх показів.

У таких випадках позачергова повірка засобів обліку виконується за рахунок споживача.

5.18. Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту та Ставищенським ЖКП в місцях з’єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або Ставищенським ЖКП, має право лишеСтавищенське ЖКП або споживач за письмовим дозволом Ставищенського ЖКП.

У разі самовільних дій споживач сплачує витрату води згідно з пунктами 3.3, 3.4 цих Правил.

5.19. У випадку, коли витрати води у споживача знизилися або збільшилися чи за розрахунками Ставищенського ЖКП не відповідають діаметру встановленого засобу обліку, споживач відповідно до вимог Ставищенського ЖКП у зазначений ним термін здійснює переобладнання вузла обліку з встановленням засобу обліку необхідного діаметра.

5.20. У разі необхідності з відома споживача і Ставищенського ЖКП для обліку води, що витрачається субспоживачем, останній за свій рахунок може встановити засіб обліку.

5.21. Зняття показів засобів обліку здійснюється представникомСтавищенського ЖКП у присутності споживача або самим споживачем.

Ставищенське ЖКП перевіряє правильність зняття споживачем показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості скинутих стічних вод.

Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими споживачем відомостями,Ставищенське ЖКП проводить перерахунок кількості поданоїхолодної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжності згідно з показниками засобів обліку. Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо Ставищенським ЖКП не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб.

Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до договору.

5.22. У разі зняття показів засобів обліку представник Ставищенського ЖКП зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі споживача.

5.23. Розрахунки за використану воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником Ставищенського ЖКП.

5.24. Якщо вести облік води за показами засобу обліку неможливо з причин, що не залежать від споживача та зафіксовані в установленому порядку (зняття засобу облікуСтавищенським ЖКП, пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі, тощо), кількість використаної води за термін відсутності засобу обліку (але не більше 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку не менше 15 днів.

Після закінчення зазначеного терміну, якщо вести облік води неможливо  з  вини Ставищенського ЖКП, подальше визначення обсягів водоспоживання здійснюється за нормами споживання.

5.25. Для контролю витрат води у споживачів, які не мають засобів обліку, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку Ставищенське ЖКП має право встановлювати на вводах контрольні засоби обліку. Ці роботи теж можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою споживача.

Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

5.26. Тривалість роботи контрольних засобів обліку має бути не менше ніж 15 днів.

Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку, що перевіряються, останні підлягають ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому Ставищенське ЖКП має право провести перерахунок споживачеві за водокористування в попередніймісяць.

Витрати води споживачами, що не мають засобів обліку, визначаються за середньодобовими даними, розрахованими відповідно до показів контрольного засобу обліку до установки засобів обліку.

5.27. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність встановлення засобів обліку, їх відсутність тощо) розрахунок витрат води споживачами, які не мають засобів обліку, за узгодженням із Ставищенським ЖКП виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими Ставищенською селищною радою Київської області,– за кількістю календарних днів, протягом яких проводилося водопостачання цих споживачів.

5.28. Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 3.3 цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам.

Споживач, який виконує промивання внутрішньо будинкових мереж, повинен погодити ізСтавищенським ЖКП схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати його представника для приймання вузла обліку та встановлення, у разі необхідності, пломб для запобігання безобліковим витратам води.

5.29. У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:

1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;

2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;

3) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;

4) на підставі витрат води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення.

Метод визначення кількості стічних вод встановлюється Ставищенським ЖКП.

Якщо кількість стічних вод визначається одним із методів, зазначених у цьому пункті Правил, що зафіксовано договором або двостороннім актом між Ставищенським ЖКП та споживачем на обумовлений термін, то споживач протягом цього терміну може не надавати Ставищенському ЖКП таких даних.

5.30. У разі коли холодна вода входить до складу продукції споживачів і згодом не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.

Для споживачів харчової промисловості, дехолодна вода є не тільки напівфабрикатом, а й компонентом для виготовлення продукції, обсяг стічних вод, що надходить до централізованих мереж водовідведення, обчислюється як різниця між кількістю води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, та обсягом води, яка входить до складу продукції і не потрапляє до централізованої мережі водовідведення.

Споживач надає відповідні розрахунки Ставищенському ЖКП.

5.31. Ставищенське ЖКП має право шляхом обстеження на місці перевіряти подані споживачем дані про кількість та якість стічних вод, що скидаються до централізованих мереж водовідведення, відповідно до умов договору.

5.32. Ставищенське ЖКП повинне сприяти і надавати допомогу мешканцям будинків у встановленні  лічильників обліку води.

5.33.Показання засобів обліку води використовуються при розрахунках за воду і каналізацію мешканців будинків та квартир із Ставищенським ЖКП.

5.34.Абонент повинен виконувати усі рекомендації Ставищенського ЖКП, спрямовані на поліпшення якісного обліку води в його мережі. У разі відмови абонента виконати ці рекомендації його водокористування вважається безобліковим і витрата води розраховується згідно з п.3.3.та п. 3.4. цих Правил.

5.35. Типорозмір водолічильника визначається Ставищенським ЖКП.

5.36. На водопровідному вводі встановлюється один водолічильник. У разі відсутності водолічильника або неможливості виконати ремонт існуючого, абонент зобов’язаний придбати новий водолічильник у строк, визначений Ставищенським ЖКП.

5.37. Засіб обліку води повинен розташовуватися в зручному та легкодоступному для огляду приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, достатнім для знімання показників, температурою не нижче +4 Сº, мати пристосування для приєднання шлангу з метою промивання вводу та водомірного вузла.

5.38. За наявності у абонента насосів підвищення тиску водолічильник встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.39. У разі відсутності в підвалі будинку приміщення для встановлення водомірного вузла за погодженням із Ставищенським ЖКП засіб обліку води може бути встановлений у під’їзді будинку, під підлогою в спеціальній камері, утепленій споруді або всередині будинку.Конструкцію камери абонент узгоджує із Ставищенським ЖКП.При розташуванні водолічильника в спеціальній камері в останній заборонено проводити приєднання та встановлювати інші прилади та пристрої, не пов’язані з обліком води.

5.40. В разі влаштування водомірних вузлів у приміщеннях, що не відповідають вимогам цих Правил, Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів та інших нормативних документів, водомірні вузли повинні бути перенесені до іншого, узгодженого із Ставищенським ЖКП, приміщення силами та засобами абонента у встановлені строки.

При невиконанні цих вимог Ставищенського ЖКП у встановлені строки водокористування абонента вважається безобліковим і витрата води визначається згідно з п.3.3. цих Правил за час від дня встановлення строку на переобладнання водомірного вузла до дня виконання усіх робіт, пов’язаних з його перенесенням.

5.41. Абонент ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

а) забезпечувати захист приміщень водомірних вузлів від грунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримувати приміщення в чистоті і не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;

б) забезпечити надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень водомірних вузлів від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;

в) тримати приміщення водомірного вузла зачиненим, не допускати у приміщення водомірного вузла сторонніх осіб і забезпечити доступ представників Ставищенського ЖКП за службовими посвідченнями до засобів обліку води, водопровідних пристроїв та обладнання;

г) вивісити на видному місці табличку про місце розташування засобу обліку води та місце знаходження ключа від приміщення водомірного вузла;

д) утримувати в технічно справному стані труби та обладнання внутрішніх водопровідних мереж, що перебувають на його балансі.

5.42. На виконання робіт щодо зняття або заміни водолічильника представник Ставищенського ЖКП повинен мати наряд на роботу та службове посвідчення. У разі відсутності вказаних документів абонент не повинен давати дозволу на зняття водолічильника.

5.43. Абонент сплачує Ставищенському ЖКП вартість простою робочої сили та транспорту у разі затримки заміни засобів обліку води у встановлені сторонами строки, якщо вона сталася з вини абонента, про що складається акт на місці.

5.44. У разі пропажі або виходу з ладу водолічильника чи його з’єднань (стрілок, скла, циферблата, корпусу, зриву пломб, порушень з’єднань труб зі з’єднуючими частинами водолічильника тощо), а також псування від морозу або гарячої води абонент зобов’язаний придбати новий засіб обліку води у Ставищенського ЖКП, сплатити вартість демонтажу старого та встановлення і опломбування нового.

При цьому Ставищенське ЖКП розраховує витрату води відповідно до п.3.3. та п.3.4. цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

5.45. Знімати засіб обліку води, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на водомірному вузлі, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держстандарту або представником Ставищенського ЖКП, має право лише представник Ставищенського ЖКП.

У разі самовільних дій абонент також сплачує витрату води згідно з п. 3.3. цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.

5.46. У випадку, коли витрата води у абонента значно знизилася, збільшилася або витрата води у абонента не відповідає каліброві встановленого водолічильника, абонент зобов’язаний поремонтувати водомірний вузол відповідно до вимог та умов Ставищенського ЖКП.

Якщо в зазначений термін умови Ставищенського ЖКП не виконані або абонент переобладнав водомірний вузол на свій лад, водокористування вважається безобліковим з вини абонента й розрахунок за воду виконується відповідно до п. 3.3 цих Правил з дня виписування останнього рахунку до дня виконання вимог та умов Ставищенського ЖКП.

 

 6. Регулювання вільних тисків

 

6.1. У разі недостатнього тиску в мережі централізованого водопостачання для постачання водою верхніх поверхів будинків за проектом, узгодженимізСтавищенським ЖКП, передбачається встановлення насосів для підвищення тиску води, а при постійному надмірному тиску понад 1 кг/кв.см – регуляторів тиску «після себе».

Окремо розміщені насосні станції для підкачування холодної води, насосне обладнання для підкачування холодної води та регулятори тиску, встановлені в котельнях,  перебувають на балансі Ставищенського ЖКП і ним експлуатуються.

Насосні станції підкачування холодної води та регулятори тиску, розміщені в житлових будинках або прибудовах до них, перебувають на балансі споживачів і обслуговуються ними.

На кожній насосній станції, розташованій уприміщеннях котелень та призначеній для підкачування води в мережі холодного водопостачання, має бути організований облік подачі води і витрат електроенергії.

6.2. Самовільне влаштування водонапірних баків у будинках не допускається. Вони встановлюються лише за згодоюСтавищенського ЖКП і органу державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до вимог будівельних норм та за умови повного забезпечення санітарних вимог споживачем щодо їх утримання і забезпечення якості води.

 

 7. Протипожежні пристрої

 

7.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

7.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням доСтавищенського ЖКП може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

7.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представникомСтавищенського ЖКП в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

З метою недопущення самовільного ібезоблікового водокористуванняСтавищенське ЖКП також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

7.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

7.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

7.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представникСтавищенського ЖКП виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 3.3 цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

7.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками Ставищенського ЖКП. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити Ставищенське ЖКП за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.

Без узгодженняізСтавищенським ЖКП споживач не має права знімати пломбу.

7.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомленняСтавищенське ЖКП може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов’язаний протягом доби надати Ставищенському ЖКП акт про зняття пломб та викликати його представника  для опломбування.

7.9. Витрата води на гасіння пожеж, проведення учбових занять з пожежної безпеки, ліквідацію аварій та стихійного лиха визначається відповідно до оформленого акта із зазначенням часу користуванняводою за участю представників органів пожежної охорони, споживача та Ставищенського ЖКП.

7.10. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та Ставищенському ЖКП.

7.11. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.

7.12. Кожний проект внутрішнього водопроводу, що має протипожежні пристрої, до надсилання до Ставищенського ЖКП має бути затверджений органами пожежної охорони в частині пожежних гідрантів, кількості одночасно діючих пожежних струменів, витрати води кожним струменем, його висоти тощо.

7.13. При наявності у водомірному вузлі абонента обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником Ставищенського ЖКП в закритому стані. За цілісність пломби відповідальність несе абонент.

З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування холодної води із пожежних гідрантів, Ставищенське ЖКП також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, котрі розташовані на мережі абонента.

7.14. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мережі абонента за водомірним вузлом.

7.15. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

7.16. Використовувати воду господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник Ставищенського ЖКП виявить самовільне користування холодною водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п.3.3., п.3.4. цих Правил від дня початку користування холодною водою до дня його виявлення. Якщо день самовільного користування не встановлено, то розрахунок здійснюється за останній місяць.

7.17. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками Ставищенського ЖКП чи абонента 2 рази на рік.

Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та іспитів пожежних насосів абонента має повідомити Ставищенське ЖКП за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо.Без узгодження із Ставищенським ЖКП абонент не має права знімати пломбу.

7.18. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів комунального водопроводу дозволяється лише службовому персоналові органів пожежної охорони та Ставищенському ЖКП.

Ставищенське ЖКП, у виняткових випадках, може дозволити абонентові користуватися холодно водою з пожежних гідрантів за узгодженням з органами пожежної охорони і з оплатою витраченої води за діючими тарифами згідно з пропускною здатністю труб приєднання пожежних гідрантів до комунального водопроводу при швидкості руху води 2,0 м/сек.

7.19. Поливання вулиць, майданів та зелених насаджень з пожежних гідрантів суворо забороняється.

 

 8. Вуличні водорозбори

 

8.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для колективного водокористування.Місце їх встановлення визначається за пропозицієюСтавищенської селищної ради Київської області та за погодженням Ставищенського ЖКП.

8.2. Не дозволяється біля водорозбору прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин тощо,приєднувати до водорозбірних колонок труби і шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.

8.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюються Ставищенським ЖКП або споживачами, на балансі яких перебувають ці водорозбори і які зобов’язані:

а) стежити за станом водорозборів, цілісністю їх частин, дотримуватися санітарних вимог;

б) не допускати нецільового використання води, утворення калюж та намерзлого льоду;

в) зберігати непошкодженими водостоки та підступи до водорозборів;

г) виконувати дезінфекцію і фарбування приладів водорозбору в термін, визначений договором.

За невиконання вимог пп. 8.2., 8.3. вживаються заходи, передбачені Ставищенською селищною радою Київсько області.

8.4. Абонент, що має на своєму балансі водорозбір (колонку) колективного користування, в окремих випадках повинен надавати можливість користуватися ним населенню.

 

 9. Спорудження тимчасових відгалужень

від мереж водопостачання

 

9.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Ставищенського ЖКП прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Ставищенським ЖКП. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок споживачів і на баланс Ставищенського ЖКП не беруться.У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

9.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон). По закінченні цього терміну дозвіл повинен поновлюватися.

9.3. Тимчасове водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо здійснюється з централізованих систем водопостачання, а також мереж споживачів із встановленням засобів обліку та інших запірних пристроїв у будь-якій точці, але з обов’язковим урахуванням вимог цих Правил.

9.4. Водопровідні мережі, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до централізованих систем водопостачання перед засобом обліку і за ним.

9.5. Забороняється встановлювати тимчасові водопровідні мережі для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

9.6. У разі влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, які можуть використовуватися для гасіння пожеж, споживач повинен викликати для пломбування представника Ставищенського ЖКП та повідомити про це органи пожежної охорони.

9.7. Поливання та миття вулиць, майданів холодною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішеннями Ставищенської селищної ради Київської області. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються абонентом згідно з проектом, погодженим Ставищенським ЖКП.

9.8. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед водолічильником і за ним.

9.9. Суворо забороняється у спекотну пору року (червень-серпень місяці) встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь та присадибних ділянок, що є приватною власністю громадян.

 

10. Витоки води

 

10.1. Абонент зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних приладів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води.

10.2. У разі виявлення витоку води через зіпсування санітарно-технічних приладів та арматури, пошкодження внутрішньої (у тому числі внутрішньобудинкової) мережі водопостачання, нераціонального використання води, у випадку, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини споживача, останній здійснює розрахунок за воду з виробником згідно з п. 3.3 цих Правил.

Розрахунок із Ставищенським ЖКП за нераціональне використання води внаслідок витоків здійснює споживач, у якого на балансі, в експлуатації, обслуговуванні перебуває внутрішньобудинкова система водопостачання.

Ставищенське ЖКП має право разом із споживачем здійснювати відповідно до  умов  договору  вибіркову  перевірку  технічного  стану внутрішньобудинкової системи водопостачання споживача, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Ставищенське ЖКП відповідальності не несе.

10.3. Залежно від місцевих та екологічних умов Ставищенське ЖКП у разі необхідності має право звертатися до Ставищенської селищної ради Київської області з пропозицією про зміну нормативів водопостачання.

10.4. Використанняхолодної води з систем централізованого водопостачання  для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи зворотного водопостачання.

10.5. За матеріальні збитки (розмив, руйнування доріг, тротуарів, зелених насаджень, дитячих майчанчиків тощо), які пов’язані з розкопками для ліквідації витоку на водопровідній мережі, що перебуває на балансі Ставищенського ЖКП, відповідальність несе останній. Він зобов’язаний відновити наслідки витоку і розкопок або разом з будівельними організаціями виконати відновні роботи на договірній основі. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Ставищенського ЖКП, відповідальність несе її власник або замовник на її будівництво.

10.6. Абонент зобов’язаний використовувати холодну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають невиробничі витрати води.

10.7. Абонент не має права збільшувати витрату води понад встановлені норми та затверджені ліміти.

10.8. За використану воду понад встановлені та затверджені ліміти плата проводиться згідно з п.3.3., п.3.4. Правил.

10.9. При виявлені представником Ставищенського ЖКП витоку води в мережах абонента внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли водолічильник на вводі відсутній або не працює з вини абонента, Ставищенське ЖКП виконує розрахунок витрат води у такому порядку: за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

Розрахунок проводиться за фактичний час витоку води по день її ліквідації. Якщо час, протягом якого відбувався витік, встановити не вдається, то розрахунок здійснюється за отанній поточний місяць.

Наявність витоку оформляється актом відповідно.

Усі посилання на п. 3.3, що мають місце в цих Правилах, відносяться виключно до порядку проведення розрахунків витрат води.

При встановленні часу, за який необхідно провести розрахунки за пропускною спроможністю труби вводу, коли до цього виписувались рахунки за попередньою оплатою або за плановими платежами, строки виписування останніх до уваги не беруться.

10.10.Ставищенське ЖКП не має права відносити на рахунок мешканців будинків вартість нераціонального використання, витрат холодної води або витоків води, що мали місце з провини Ставищенського ЖКП, навіть якщо вони й фіксуються водолічильником, а також повну вартість води, кількість якої визначено відповідно до п. 3.3. цих Правил. Вартість витраченої води відноситься на рахунок Ставищенського ЖКП, а плата за воду мешканцям нараховується за середніми показаннями водолічильників, але не більше вартості води, визначеної за нормами водоспоживання, затвердженими Ставищенською селищною радою Київської області.

10.11. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу та вводів абонентів або за безоблікове водокористування, коли водокористувач не оформлений як абонент чи не одержав дозволу Ставищенського ЖКП, витрата води визначається згідно з п. 3.3. цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою складає один місяць.

10.12. Витрати на оплату витрат води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, і витрати за воду, яка була використана на промивання й дезинфекцію мереж і споруд після усунень аварій, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.


11. Знімання показань засобів обліку води

 

11.1. Знімання показань водолічильників представником Ставищенського ЖКП здійснюється не рідше як один раз на місяць у присутності представника абонента, який повинен сприяти представникові Ставищенського ЖКП у цьому, а також в забезпеченні безпечного проведення робіт.

У разі необхідності знімання показань водолічильників можливе також в інші строки.

11.2. При неможливості знімання показань засобів обліку водиСтавищенським ЖКП з вини абонента, в тому числі і через невиконання абонентом вимог охорони праці в місці установки водолічильника, представник Ставищенського ЖКПскладає акт, і витрата води визначається згідно з п. 3.3. цих Правил з дня виписування останнього рахунку до дня усунення вказаних порушень.

11.3. Знімаючи показання засобу обліку води, представник Ставищенського ЖКП зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на водолічильниках, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні абонента, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі абонента.

11.4. При неможливості зняття або заміни водолічильників з причин несправності запірної арматури водомірного вузла, відмови абонента здійснити заміну непрацюючого водолічильника або такого, що викликає у Ставищенського ЖКП сумніви щодо правильності його показань, складається акт, і облік води та розрахунки її споживання здійснюються відповідно до п. 3.3. цих Правил від дня виписування останнього рахунку до дня складання акту.

 

12. Облік води

 

12.1. Кількість води, використаної абонентами, визначається за показниками перевірених водолічильників та інших приладів обліку, які мають бути опломбовані.

12.2. Якщо вести облік води за водолічильником неможливо з причин, що не залежать від абонента (зняття водолічильника представником Водоканалу, запітніння скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи водолічильників через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попереднійрозрахунковий місяць. У разі тривалості роботи приладів обліку менше 1-го місяця кількість води визначається за період роботи водолічильника не менше 10 днів.

12.3. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність установки водолічильника тощо) розрахунок витрат води абонентами, що не мають вимірувальних приладів, за узгодженням із Ставищенським ЖКП виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими Ставищенською селищною радою Київської області – за кількістю календарних днів користування водопроводом за цей період.

У виняткових випадках для знов введених у дію об’єктів, коли засоби обліку води ще не встановлені, за погодженням із Ставищенським ЖКП, можна визначати витрати води за даними проекту.

12.4. З метою поліпшення водопостачання населення Ставищенське ЖКП має право вимагати від абонентів установки приладів регулювання тиску та витрат води.

12.5. У випадках перебоїв у водопостачанні тривалістю понад 3 доби не з вини абонента розрахунок за відпущену воду при відсутності засобу обліку води здійснюється за час фактичної подачі води. Факт відсутності води визначається представниками Ставищенського ЖКПі абонентата має бути зафіксований актом.

12.6. Для контролю витрати води у абонентів, які не мають водолічильників, а також для перевірки показань встановлених водолічильників Ставищенське ЖКП має право встановлювати на вводах контрольні водолічильники. Ці засоби обліку водитакож можуть бути встановлені за окрему плату за обгрунтованою вимогою Ставищенського ЖКП.

У разі необхідності дообладнання водомірних вузлів для встановлення контрольних засобів обліку води роботи виконуються абонентом.

12.7. Тривалість роботи контрольних засобів обліку води має бути не меншою за 15 днів.

Якщо контрольний водолічильник покаже неточність роботи засобу обліку води, що перевіряється, останній підлягає ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється за показанням контрольного водолічильника, при цьому Ставищенське ЖКП має право провести перерахунок за водокористування за попередні два місяці. Витрати води абонентом, що не має засобу обліку води, визначаються за показаннями контрольного водолічильника до наступної установки контрольного засобу обліку води.

12.8. Підприємства зобов’язані один раз на квартал, а абоненти-громадяни 2 рази на рік подавати Ставищенському ЖКП довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, зелені насадження та поливальну площу.

Абоненти, що мають приватне підсобне господарство, зобов’зані подавати Ставищенському ЖКПтакож дані про наявність свійських тварин та птиці для розрахунків за воду за нормативами, затвердженими Ставищенською селищною радою Київської області.

Ставищенське ЖКП має право періодично перевіряти дані про чисельність водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, водорозбірної колонки та поливальну площу.

12.9. Якщо абонент надсилає неправильні відомості про кількість та склад водоспоживачів або якщо під час перевірки контрольним засобом обліку води буде виявлено, що витрата води перевищує розрахункові дані, подані абонентом, Ставищенське ЖКП має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних в межах строку позову.

Якщо абонент не подасть дані в зазначений строк або подасть фіктивні відомості про витрати води, необхідні для ведення розрахунків при безобліковому користуванні, Ставищенське ЖКП має право вести розрахунки згідно з п. 3.3. цих Правил від дня виписки останнього рахунку до дня їх одержання від абонента.

12.10. Ставищенське ЖКП має право провести перерахунок за водокористування за термін давності позову, якщо абонент, який має водолічильник, не подає Ставищенському ЖКПдані про поливальну площу орендарів та інших водокористувачів, що одержують воду через його мережу та розраховуються за водокористування з абонентом.

У цьому випадку Ставищенське ЖКП має право визначити витрати води за встановленими ним даними.

12.11. Забороняється штучно впливати на роботу засобу обліку води. Якщо такі дії мали місце, то кількість використаної води визначається відповідно до п.3.3. цих Правил від дня виписки останнього рахунку до дня виявлення Ставищенським ЖКП самовільних дій абонента.

12.12. Витрата води на промивку трубопроводів визначається згідно з п. 3.3. цих Правил за фактичний час промивання при швидкості руху води 2 м/сек.

12.13. Водокористування з вуличних водорозборів не за прямим призначенням є самовільним. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 3.3. цих Правил за час самовільного користування водою.

 

13. Порядок оформлення абонентів та розрахунків за воду і каналізацію

 

13.1. Встановлюється такий порядок відпускання води та приймання стічних вод:

а) для підприємств – шляхом укладання договоруз Ставищенським ЖКП, в якому останній, за узгодженням ізСтавищенською селищною радою Київської області, має право обмежитиводокористування абонента в окремі години й дні. При цьомукористування водою з комунального водопроводу навиробничо-технічні потреби дозволяється лише тим підприємствам,для яких необхідність витрати води підтверджена обєктивнимипричинами. У разі згоди Ставищенському ЖКП розрахунки за воду можуть бутиоформлені через відкриття особового рахунку (абонентської картки).

При укладанні договору з абонентами на відпускання води одночасно укладається договір на приймання від них стічних вод.

Ставищенське ЖКП має право вимагати у водоспоживача виконання своїх пропозицій, оформлених документально, спрямованих на поліпшення якості обліку води, технічного стану мереж, запірної арматури, приладів та пристроїв на них, встановлення водолічильників тощо, у встановлені ним строки.

У разі невиконання вимог Ставищенського ЖКПостанній має право припинити водопостачання відповідно до п. 13.3 цих Правил. В окремих випадках Ставищенське ЖКП має право дозволити тимчасове водокористування до виконання його вимог. При невиконанні їх у встановлені строки водокористування вважається самовільним та безобліковим і Ставищенське ЖКП має право вжити заходів, передбачених цими Правилами;

б) для абонентів-громадян, а також для окремих підприємств при незначних витратах холодної води, при тимчасовому або сезонному водокористуванні – шляхом подання заяви до Ставищенського ЖКП і оформлення останнім особових рахунків (абонентських карток).

За вимогою Ставищенського ЖКП договір може бути укладений з будь-яким водокористувачем.

13.2. Для оформлення договору або особового рахунку (абонентської картки) абоненти (крім громадян) подають до Ставищенського ЖКП заяву та розрахунок-заявку на потрібну кількість води для кожного вводу, акт меж обслуговування та схему зовнішніх мереж з прив’язкою до місцевості.

Без оформлення підприємств, а також громадян у Ставищенському ЖКП як абонентів, водокористування ними вважається самовільним. Ставищенське ЖКП має право застосувати до дних заходи впливу, передбачені цими Правилами.

13.3. Розрахунки за воду здійснюються в такому порядку і в такі строки:

а) з підприємствами, як правило, один раз на місяць.

б) з абонентами-громадянами, які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок – шляхом подання Ставищенським ЖКП рахунків (квитанцій), виписаних виходячи з розрахунку об’єму споживаної води. Абоненти-громадяни можуть самостійно заповнювати бланки рахунків згідно з діючими тарифами. Рахунки (квитанції) повинні сплачуватися громадянами до 20числа розрахункового місяця.

Абоненти-громадяни зобов’язані, за вимогою Ставищенського ЖКП, подавати до Ставищенського ЖКП оплачені рахунки за останній рік, проектну документацію на влаштування вводу, домові книги прописки, технічні паспорти на жилі будинки.

Строки та порядок розрахунків, а також порядок подання Ставищенському ЖКП необхідних документів можуть змінюватись Ставищенським ЖКП залежно від місцевих умов.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води абоненти-громадяни зобов’язані у місячний строк, з моменту виникнення змін, з’явитися до Ставищенського ЖКП для перевірки сплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку. При цьому громадяни повинні подати підтверджуючі документи (домову книгу прописки, технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки тощо).

Абоненти-громадяни, що почали займатися підприємництвом та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні холодною водою та водовідведенні, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до Ставищенського ЖКП з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію підприємця, у необхідних випадках дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

Якщо абоненти-громадяни несвоєчасно з’явилися до Ставищенського ЖКП для оформлення зменшення об’єму споживаної води внаслідок зменшення кількості мешканців, відчуження автомобіля, зменшення поливної площі, площі теплиць тощо, Ставищенське ЖКП уточнює та вносить зміни до рахунків лише з початку поточного кварталу. За попередній період перерахунок не проводиться.

Ставищенське ЖКП має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

13.4. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого ліміту, пошкодження приладів та ліній тощо) складаються згідно з цими Правилами на підставі тарифів, що діють. Рахунок вручається абонентові або пересилається поштою.

13.5. При запровадженні автоматизованих систем на базі ЕОМ рахунки абоненту можуть не виписуватись.

13.6. Абоненти розраховуються за воду і каналізацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.7. Розрахунки абонентів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Ставищенського ЖКП забороняються. Посадові особи Ставищенського ЖКП, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.8. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті абонентами у триденний строк після їх подачі Ставищенським ЖКП.

У випадках пред’явлення Ставищенським ЖКП в банк платіжних документів без виписки рахунків триденний строк відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку чи пред’явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення Ставищенським ЖКП абоненту конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні до уваги не беруться.

13.9. У разі прострочення оплати за кожний день прострочення на суму рахунку нараховується пеня встановленого розміру.

13.10. Претензії до Ставищенського ЖКП за неправильне виписування рахунків або інших платіжних документів (обчислення суми, тарифікація тощо) пред’являються підприємствами у порядку, встановленому чинним законодавством України, а спори між абонентами-громадянами та Ставищенським ЖКП вирішуються у судовому порядку.

13.11. При встановленні правильності претензій надлишки сум, одержаних Ставищенським ЖКП, повертаються підприємству або за його бажанням зараховуються у наступні платежі за воду.

13.12. Рахунки за воду і за скидання стічних вод до каналізації виписуються Ставищенським ЖКП основному абоненту. Якщо субабонент має особовий рахунок, то він розраховується за воду і скидання стічних вод з Ставищенським ЖКП. Розподіл суми рахунку поміж мешканцями або субабонентами, на яких не відкрито окремих особових рахунків, здійснюється абонентом за показання водолічильників. У випадках, коли водолічильники відсутні, розрахунки проводяться за нормами водоспоживання.

Абонент не має права стягувати зі своїх субабонентів будь-які нарахування та збори понад тарифну вартість води. Взаємні претензії щодо розрахунків абонентів з мешканцями та субабонентами, які не мають особових рахунківСтавищенське ЖКП не розглядає.

13.13. Підприємства, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Ставищенське ЖКП. Новий власник також у семиденний строк після прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє Ставищенське ЖКП про прийняття на себе зобов’язання щодо водокористування і водовідведення та його аофрмлення згідно з цими Правилами. Якщо таких повідомлень не буде, новий власник не буде оформлений як абонент, то його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрату води в таких випадках визначають згідно з п.3.3. цих Правил від дня встановлення Ставищенським ЖКП самовільного водокористування до дня оформлення нового власника абонентом.

При передачі об’єкту водокористування та водовідведення від одного підприємства до іншого питання про заборгованість за користування водопроводом та каналізацією вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13.14. Представник Ставищенського ЖКП має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого споживача, приладів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень.

У разі виявлення представником Ставищенського ЖКП порушень вимог цих Правил актом встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Ставищенського ЖКП та представника організації, що обстежується, або громадянина, який володіє будинком на праві приватної власності. Якщо останні відмовляються підписати акт, він підписується представником Ставищенського ЖКП, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому строки, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п.3.3. цих Правил.

Скарги на дії представників Ставищенського ЖКП подаються до того органу, якому воно безпосередньо підпорядковане і розглядаються згідно з чинним законодавством.

13.15. Вартість води, що використовується на поливання дворів та вулиць, прибирання загальних вбиралень в дворах тощо, витрата якої встановлюється згідно з діючими нормами водоспоживання, оплачується субабонентами основному абонентові пропорційно до кількості використаної на ці цілі води.

Витрата води у громадських вбиральнях сплачується абонентом, на балансі якого вони перебувають.

 

14. Припинення подачі води

 

14.1. Ставищенське ЖКП має право тимчасово припинити або обмежити подачу води абонентам або в окремі вулиці селища без попередження у разі:

а) припинення подачі електроенергії Ставищенському ЖКП;

б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

в) стихійного лиха;

г) аварій на зовнішніх мережах водопроводу й каналізації, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

д) пошкоджень або неаправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, які призводять до витоку води, що перебуває на балансі абонента.

14.2. При необхідності припинення подачі води у зв’язку з проведення планового ремонту водопроводу Ставищенське ЖКП зобов’язане повідомити абонента: за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

14.3. Ставищенське ЖКП має право, завчасно попередивши абонента, припинити йому подачу у разі:

а) незадовільного технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, пристроїв і споруд, які перебувають на балансі абонента, невиконання абонентом вимог Ставищенського ЖКП щодо усунення порушень технічної есплуатації, виявлених Ставищенським ЖКП;

б) проведення Ставищенським ЖКП ремонтних робіт з обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, до яких приєднаний абонент, а також виканання робіт з приєднання нових вбонентів;

в) відмови абонента у приєднанні до водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, які перебувають на балансі субабонентів, що мають дозвіл Ставищенського ЖКП на приєднання;

г) невиконання абонентом умов договору;

д) несвоєчасного внесення плати за воду, при цьому подача холодної води припиняється по закінченнні двох тижнів від моменту подачі рахунку або платіжного документа;

е) недопуску абонентом представника Ставищенського ЖКП до засобу обліку води й водопровідних пристроїв, споруджень локального очищення виробничих стічних вод, а також неподачі відомостей, потрібних для розрахунку води, що витрачається (кількість мешканців, орендарів, наявність свійський тварин, худоби тощо). При цьому подача води припиняється по закінченні тижневого строку після попередження Ставищенського ЖКП;

є) самовільного приєднання до комунальної водопровідної мережі або мережі водовідведення;

ж) заяви абонента про припинення користування водопроводом, якщо воно не вплине на водопостачання інших аббонентів (субабонентів);

з) недопускання абонентом представника Ставищенського ЖКП для регулювання подавання та накладання пломб у тих випадках, коли абонентом перевитрачений встановлений йому ліміт відпуску води, а також накладання пломб на запірно-ругулюючу арматуру внутрішньої мережі абонента;

и) недотримання абонентами визначеного режиму водоспоживання і водовідведення та невиконання у визначений Ставищенським ЖКП строк заходів щодо зниження витрат води;

і) невиконання вимог щодо забезпечення якісного обліку води що споживається;

ї) самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Ставищенським ЖКП, без попередження Ставищенського ЖКП, за винятком потреби гасіння пожежі;

й) відмови водоспоживача укласти договір із Ставищенським ЖКП на надання послуг у водопостачанні та водовідведенні, прийняти та оплатити рахунок чи платіжний документ за витрачену воду та каналізацію, неусунення причин, що перешкоджають зніманню показань водолічільника в строк, втановлений Ставищенським ЖКП;

к) позаоблікове та понаднормативне використання холодної води з метою поливу через шланг території присадибної ділянки (подвір’я, городини, грядок, квітників тощо).

У випадках, зазначених у пунктах в,ж,і,к,л подача води припиняється не менш як за дві доби після попередження Ставищенським ЖКП, а у випадках, зазначених в інших пунктах, – за 5 діб.

14.4. У разі, коли Ставищенське ЖКП відключило абонента від водопровідної мережі згідно з п.13.3 цих Правил, а абонент самовільно включив подачу води, Ставищенське ЖКП розраховує витрати води абонента згідно з п.3.3. цих Правил з дня відключення Ставищенським ЖКП до дня припинення самовільного водокористування абонента.

14.5. Про припинення (тимчасово або постійно) користування водопроводом абонент зобов’язаний не пізніше як за тиждень письмово повідомити про це Ставищенське ЖКП, зазначивши дату припинення подачі води. Термін припинення користування вводом рахується з моменту встановлення Ставищенським ЖКП пломб на запірній арматурі вводу.

14.6. У випидках аварії або несправності внутрішнього водопроводу, що перебуває на балансі абонента, Ставищенське ЖКП не несе відповідальності за постачання його водою.

14.7. Підприємства зобов’язані вжити заходів для забезпечення своїх потреб аварійним запасом води на період робіт щодо усунення порушень на розподільних водопровідних мережах, водопровідних вводах, під час заміни водолічільників.

14.8. Абонент не має права без письмового дозволу Ставищенського ЖКП припиняти подачу води субабонентам.

 

15. Порядок приєднання абонентів до комунальної каналізації

 

15.1. Мережі й споруди комунальної каналізації призначенідля приймання й відведення побутових й близьких до них за складом промислових стічних вод.

Питання про прийняття до комунальної каналізації виробничих стічних вод (до врізання у міську мережу) у кожному окремому випадку вирішується Ставищенським ЖКП відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації місті селищ України.

15.2. Каналізуванню підлягають усі об’єкти, обладнані внутрішнім водопроводом. Об’єкти, що приєднуються до комунальної каналізації, мають бути каналізовані повністю, часткова їх каналізація забороняється.

Кожний об’єкт має бути приєднаний до комунальної каналізації окремим випуском з обов’язковим спорудженням контрольного колодязя. Ставищенське ЖКП має право вимагати від промислових підприємств влаштування роздільних випусків госппобутових і виробничих стічних вод. Контрольний колодязь повинен перебувати за межами території підприємства, а його конкретне місцезнаходження узгоджується із Ставищенським ЖКП. В окремих випадках при наявності декількох випусків Ставищенське ЖКП може запропонувати підприємству об’єднати їх в один випуск.

15.3. Підключення нових абонентів до комунальної каналізації дозволяється тільки при наявності проектів, розроблених і узгоджених згідно з нормами проектування та цими Правилами.

15.4. Підприємства для вирішення питання про підключення до комунальної каналізації подають до Ставищенського ЖКП письмовий запит та опитувальний листок із зазначенням середнього та максимального добового об’єму стічних вод, а також максимальної годинної витрати і графіка скидання стічних вод. До запиту додаються:

- рішення місцевих органів державної виконавчаї влади про відведення ділянки;

- ситуаційний план ділянки в масштабі не менш як 1:2000 з горизонталями;

- характеристика якості стічних вод, що скидаються до міської каналізації.

15.5. Ставищенське ЖКП у місячний строк приймає рішення про можливість приєднання до комунальної каналізації і зазначає умови приєднання (будівництво або реконструкція локальних очисних споруд, місце, необхідні роботи щодо перевлаштування дільниці мережі або будівництва додаткових мереж і споруд, участь на паях у будівництві споруд каналізації тощо).

15.6. Проект приєднання об’єкта до комунальної каналізації, що подається у Ставищенське ЖКП на узгодження, повинен мати:

а) копію відповідної частини плану населеного пункту в масштабі не менш як 1:2000 з горизонталями;

б) план об’єктів у масштабі не менш як 1:500 з нанесенням усіх підземних споруд, а також запроектованих каналізаційних ліній та пристроїв із зазначенням глибини їх закладання, узгоджених з відділом підземних споруд (управління головного архітектора);

в) профілі запроектованих каналізаційних ліній у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизоналі від 1:500 з нанесенням гідрогеології, діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок перетинів з підземними спорудами із зазначенням їх діаметрів та геодезичних позначок найнижчих точок об’єктів;

г) робочі креслення спеціальних каналізаційних пристроїв та споруд (пісковловлювачі, жиро-, брудо- та бензоуловлювачі тощо), якщо вони є;

д) пояснювальну записку із зазначенням кількості стічних вод, графіка скидання, характеру й міри їх забруднення.

15.7. Перевлаштування існуючої зовнішньої каналізації у абонентів проводиться тільки після узгодження проекту цього перевлаштування із Ставищенським ЖКП.

15.8. Усі роботи щодо спорудження, реконструкції й ремонту з’єднувальної лінії контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі проводяться силами й коштами забудовника (абонента) під технічним наглядом Ставищенського ЖКП. За відсутності контрольного колодязя абонент зобов’язаний побудувати його в строк, визначений Ставищенським ЖКП.

15.9. При переході від місцевої каналізації до централізованої абонент зобов’язаний ретельно очистити, продезинфікувати і записати вигрібні ями, ліквідувати й заглушити всі непотрібні елементи місцевої каналізації.

15.10. При приєднанні до міської мережі абонентів громадського харчування останні мають встановити на своїй території жировловлювачі.

 

16. Особливі умови приєднання підприємств до комунальних каналізацій

 

16.1. Підприємства зобов’язані забезпечити належити контроль за скиданням стічних вод до селищної каналізації, їх облік та попереднє очищення виробничих стічних вод.

16.2. При необхідності попереднього очищення виробничих стічних вод перед їх відведенням до комунальної каналізаціїї підприємство подає Ставищенському ЖКП, разом з проектом на приєднання, проект локальних очисних споруд, узгоджений з природоохоронними органами та СЕС.

16.3. Якщо якість стічних вод не відповідає вимогам Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, Ставищенське ЖКП має право вимагати від підприємства розробки та узгодження із Ставищенським ЖКП заходів для доведення якості стоків до встановлених нормативів. У разі відсутності таких заходів або невиконання їх в узгоджені строки Ставищенське ЖКП має право відключити підприємство від каналізаційної мережі.

Випуски стічних вод до селищної каналізації повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. При їх відсутності підприємства в узгоджені із Ставищенським ЖКП строки зобов’язані виконати роботи з обдаднання випусків пристроями, що дозволяють, згідно з прийнятим Ставищенським ЖКП рішенням, припинити приймання стічних вод у міську каналізацію та здійснювати відбір проб.

16.4. У разі невиконання підприємствами зазначених вимог останні несуть відповідальність за руйнування, а також порушення режиму роботи мереж і споруд каналізації, викликані скиданням до комунальної каналізації висококонцентрованих виробничих стічних вод та їх осадів.

Абонент, з вини якого сталася аварія, зобов’язаний повністю відшкодувати завдані ним збитки та ліквідувати викликані ним руйнування.

16.5. У випадках, коли з боку природоохоронних органів виставляються Ставищенському ЖКП платежі за понадлімітні скиди забруднень у водойми, котрі виникли внаслідок порушення промисловими підприємствами режиму скидання стоків чи допустимої концентрації забруднень, Ставищенське ЖКП повинне сплатити ці платежі. Одночасно підприємства, з вини яких виникло це порушення, повністю відшкодовують збитки Ставищенському ЖКП, перераховуючи кошти згідно з рахунком Ставищенському ЖКП на розрахунковий рахунок останнього.

16.6. Склад і режим скидання стічних вод промислових підприємств при прийманні у каналізаційну мережу міста регламентується Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

16.7. У разі скидання підприємствами до комунальної каналізації стічних вод, що завдають їй шкоди, розрахунок збитків здійснюється згідно з Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

16.8. Безпосереднє (без повітряного розриву і гідрозатвора)приєднання до мережі каналізації всіх апаратів та приладів,включаючи холодильні установки, забороняється.

16.9. Додаткову кількість стічних вод, що потрапляє у каналізаційні мережі через зливоприймачі та каналізаційні колодязі у періоди дощів та сніготанення, підприємства оплачують:

а) при загальносплавній системі каналізації – відповідно до території, що займає підприємство, за нормами відповідних СНиП; б) при роздільній системі каналізації – 20 відсотків від розрахункових об’ємів стічних вод за підпунктом «а» цього пункту. У разі виявлення розбитих кришок люків колодязів, провалів грунту біля люків колодязів, щілин між грунтом та зовнішньою поверхнею колодязів додаткова кількість стічних вод розраховується за підпунктом «а» цього пункту.

 

17. Приєднання каналізаційних ліній до сусідніх абонентів

 

17.1. У разі неможливості безпосереднього приєднання об’єкта до комунальної каналізації Ставищенське ЖКП має право дозволяти приєднання об’єкта через каналізаційну мережу основного абонента при умові:

а) наявності технічної можливості й дотримання санітарних вимог;

б) узгодження із Ставищенським ЖКП проекту приєднання;

в) прийняття субабонентом, що приєднався, на себе всіх витрат, пов’язаних з приєднанням, у тому числі витрат на приведення в порядок території після приєднання.

17.2. Прокладання транзитних каналізаційних ліній через територію сусіднього об’єкта може бути здійснено за згодою його власника та Ставищенського ЖКП. Роботи щодо прокладання та перевлаштування зовнішніх каналізаційних комунікацій, що перебувають на балансі Ставищенського ЖКП або основного абонента, викликані приєднанням, а також приведення в порядок території проводяться силами й коштами забудовника (абонента), що приєднується.

Якщо власник об’єкта не дає згоди на прокладення лінії через його територію, питання вирішується відповідно до чинного законодавства.

17.3. Самовільно приєднуватися до каналізаційної мережі абонента забороняється.

 

18. Порядок користування каналізаціями

 

18.1. Через комунальну каналізаційну мережу підлягають пропусканню всі господарсько-побутові стічні води. Питання про приймання виробничих стоків вирішується в кожному окремому випадку Ставищенським ЖКП згідно з вимогами цих Правил і Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

18.2. Щоб уникнути порушення роботи комунальної каналізації та очисних спруд, у каналізаційну мережу забороняється спускати сміття, попіл, грунт, мочало, вату, ганчірки, солому, сніг, скол льоду тощо, харчові й виробничі відходи, грунтові, умовно чисті та атмосферні води, води промислових підприємств, якщо вони не відповідають вимогам, викладеним у цих Правил та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України; конденсаційні води, з відстійників-накопичувачів тощо, якщо ці води є неочищеними або очищеними, але ступінь їх очищення не відповідає діючим санітарним правилам або перевищує допустимі концентрації шкідливих речовин.

Стічні води, що скидаються підприємствами, повинні відповідати технічним умовам.

За узгодженням із Ставищенським ЖКП допускається скидання до каналізаційної мережі вод із стаціонарних установок для танення снігу після їх пропускання через пісковловлювач, а також сплавлення чистого снігу через снігові шахти.

18.3. Ставищенське ЖКП має право у будь-який час самостійно (попередивши абонента) або за участю відповідального представника абонента відбирати проби води з контрольного колодязя й проводити її контрольний хімічний аналіз, що оформляється актом згідно цих Правил, а також встановлювати на вихідній трубі з контрольного колодязя пристрої для контролю за складом і витратою стічних вод, що відводяться у комунальну каналізацію, якщо вони не встановлені абонентом, а також гратки для утримання сміття та обмежувачі припливу стічних вод у комунальну каналізацію на строк до одного місяця і більше. Гратки для утримання сміття повинні встановлюватися в контрольних колодязях за вимогою Ставищенського ЖКП абонентом за власний рахунок.

18.4. Ставищенське ЖКП має право:

БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ тимчасово відключити каналізаційну мережу абонента від мережі селища у разі:

а) стихійного лиха;

б) аварій на зовнішніх мережах каналізацій, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

в) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, що перебуває на балансі абонента;

г) припинення подачі електроенергії Ставищенському ЖКП;

ПОПЕРЕДИВШИ АБОНЕНТА, відключити його каналізаційну мережу від мережі селища у разі:

а) виявлення спуску в каналізацію стоків, перелічених у п.18.2 цих Правил;

б) невиконання абонентом вимог Ставищенського ЖКП щодо попереднього очищення виробничих стічних вод, утилізації промислових осадів із споруд попереднього очищення та спорудження усереднювачів;

в) невиконання вимог, зазначених у п. 13.3 (а, б, в, г, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к) цих Правил;

г) заяви абонента про припинення користування каналізаційною мережею селища;

д) відмови допустити представника Ставищенського ЖКПдо огляду засобу обліку води, встановленого для обліку води з власного джерела абонента, а також огляду приладів обліку стічних вод, споруд попереднього очищення та утилізації осадів, встановлених у абонента, при цьому відключення здійснюється через 3 дні від часу попердження абонента Ставищенським ЖКП;

е) відмови абонента провести заміри кількості та якості стічних вод, що спускаються у комунальну каналізацію;

є) неусунення причин, що перешкоджають зніманню показань водолічильників та приладів обліку стічних вод.

18.5. Колодязі, встановлені на водопровідно-каналізаційних мережах, що належать абонентові, мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку абонент зобов’язаний очищувати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням відстані до колодязя в метрах. У разі пропажі або поломки ляд колодязів абонент повинен придбати нові за власний рахунок.

18.6. Абонент несе відповідальність за цілісність:

- каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по його території;

- пробок та пломб, установлених Ставищенським ЖКП у колодязях дворової каналізаційної мережі абонента, до одержання дозволу на користування каналізацією.

18.7. Абонент зобов’язаний стежити за цілісністю і правильною експлуатацією внутрішніх каналізаційних мереж та випусків, а також дворових і внутрішньоквартальних мереж, споруд і пристроїв, що перебувають у нього на балансі, утримувати їх в належному технічному стані, і за тим, щоб:

а) у колодязі та будинкові приймачі не спускалися тверді предмети та рідини, спуск яких у каналізацію забороняється цими Правилами;

б) проводилося належне промивання приймачів водою і останні утримувалися в чистоті;

в) ляди колодязів були доступні для огляду та легко відкривалися;

г) убиральні утримувалися в чистоті;

д) узимку здійснювалося періодичне прочищення вентиляційних стояків на даху від інею;

е) запірні засувки на відповідних трубах від приймачів, що розміщені в підвалах, були справні і в разі підпору дворової або вуличної каналізаційної мережі негайно перекривалися, аби стічні води не затопили підвали;

є) ревізійні отвори в трубах були щільно закриті лядами і щоб отвори, пробиті в трубопроводах або утворені внаслідок зняття приймачів або розладу кріплення труб, були герметично закриті.

Абонент зобов’язаний вчасно усувати всі виявлені Ставищенським ЖКП недоліки, які впливають на нормальну експлуатацію внутрішніх каналізаційних мереж і випусків, а також дворових і внутрішньоквартальних мереж, споруд, пристроїв, що перебувають у нього на балансі.

18.8. Ставищенське ЖКП має право контролю за технічним станом домових та дворових каналізаційних мереж, пристроїв, споруд та приладів обліку стічних вод, що перебувають на балансі абонента.

18.9. При затопленнях, викликаних неправильною експлуатацією абонентом санітарно-технічних приладів, арматури, трубопроводів, ревізій, установлених на дворових та домових каналізаційних мережах абонента, відповідальність за заподіяні цим матеріальні збитки несе абонент.

18.10. Встановлення санітарних приладів у підвальних, напівпідвальних та цокольних поверхах можливе лише за узгодженням із Ставищенським ЖКП. При цьому потрібно передбачити заходи щодо усунення можливості затоплення підвалу. У цьому випадку абонент несе відповідальність за справність засобів відключення.

18.11. Відомчі каналізаційні мережі й споруди всіх абонентів будуються, реконструюються та обслуговуються силами й коштами абонентів і перебувають на їхньому балансі.

 

19. Дворові системи водовідведення

 

19.1. Для приймання стічнихвод з внутрішньодомової мережі водовідведення використовуються дворові мережі водовідведення, а для випуску їх у вуличну мережу водовідведення – каналізаційні з’єднувальні лінії.

19.2. Каналізаційні з’єднувальні лінії та дворові мережі водовідведення будуються споживачами за власний рахунок.

 

 20. Місцеві станції перекачування стічних вод

 

20.1. У разі неможливості скиду стічних вод з території споживача у вуличну мережу водовідведення самопливом застосовуються місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження споживачі мають звернутися до Ставищенського ЖКП для одержання технічних умов на проектування та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території споживачів.

20.2. Станції перекачування стічних вод споруджуються відповідно до діючих державних будівельних норм.

Місцеві станції перекачування стічних вод повинні бути обладнані засобами обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб.

20.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому приміщенні підземного або наземного типу (залежно від глибини закладання мережі водовідведення), територія якого має бути огороджена. Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.

Станції перекачування, встановлені в житлових та прибудованих до них будинках, залишаються на балансі споживача та ним обслуговуються.

Витрати споживачів на технічне обслуговування, а також експлуатацію насосного обладнання,розміщеного всередині житлових будинків, що знаходяться в комунальної власності Ставищенської селищної ради Київської області,Ставищенським ЖКП не відшкодовуються. Ці витрати включаються до складу квартирної плати відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 (560-2005-п).

20.4. Приймання стічних вод від вулиць, у яких немає централізованої системи водовідведення, здійснюється через зливові ями. Порядок скиду нечистот уселищну мережу водовідведення асенізаційними машинами та оплата послуг, що надає Ставищенське ЖКП, обумовлюються договором між Ставищенським ЖКП та замовником.

 

 21. Профілактика мереж водовідведення

 

21.1. Споживачі зобов’язані дотримуватися Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005№ 76 (z0927-05), зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 927/11207, тримати в належному технічному стані внутрішньобудинкові, дворові і вуличні мережі, споруди і пристрої, що перебувають у них на балансі.

21.2. Колодязі, встановлені на мережах водовідведення, що належать споживачам, мають бути завжди доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку споживачі зобов’язані очищати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням  відстані  до  колодязя  в метрах.  У разі пропажі або поломки ляд колодязів споживачі повинні придбати нові.

21.3. У випадку, коли засмічення дворової мережі водовідведення, що перебуває на балансі споживача, загрожує нормальній роботі вуличної мережі водовідведення або коли прочищення дворової мережі водовідведення споживачем виконано не в повному обсязі, Ставищенське ЖКП може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами і засобами за угодою із споживачем.

21.4. Усі абонентизобов’язані:

а) щомісяця робити огляд внутрішньобудинкової та дворової каналізаційних з’єднувальних ліній, щоб запобігти їх засміченню;

б) не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з’єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік – домової каналізаційної мережі;

в) проводити за вимогою Ставищенського ЖКП позапланове прочищення дворової каналізаційної мережі, з’єднувальної каналізаційної лінії;

г) вчасно усувати засмічення домової та дворової каналізаційної мережі і каналізаційної з’єднувальної лінії.

21.5. Ставищенське житлово-комунальне підприємство зобов?язане:

а) щомісяця робити огляд домової каналізаційної мережі, щоб запобігти її засміченню;

б) не рідше як два рази на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання внутрішньобудинкової каналізаційної мережі;

в) вчасно усувати засмічення домової каналізаційної мережі.

21.6. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі абонента, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами абонента виконано незадовільно, Ставищенське ЖКП може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок абонента, а в разі потреби, яку визначає Ставищенське ЖКП, згідно цих Правил, відключити її від комунальної каналізації.

За роботи, проведені Ставищенським ЖКП з позапланового прочищення дворової мережі і мереж багатоквартирних житлових будинківта їх ремонту внаслідок засмічення згідно причин вказаних у п. 8.12., абонент в обов’язковому порядку розраховується із Ставищенським ЖКП згідно з договором.

 

 22. Облік стічних вод та порядок розрахунку за їх пропускання та очищення

 

22.1. Кількість стічних вод, що надходять до каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показаннями засобів обліку води, а в разі відсутності останніх – за діючими нормами водоспоживання та іншими видами взаємних розрахунків з абонентами згідно цих Правил.

Ставищенське ЖКП має право вимагати від абонентів встановлення засобів обліку стічних вод, котрі мають перебувати на балансі абонента. Абонент забезпечує їх ремонт та перевірку у визначені строки.

22.2. Абоненти, що мають власні водозабори і скидають стічні води до комунальної каналізаційної мережі, зобов’язані щомісяця, не пізніше 5 числа, подавати Ставищенському ЖКП дані про кількість скинутих за минулий місяць стічних вод та показники їхньої якості. Облік кількості стічних вод у цьому випадку здійснюється:

1) за допомогою приладів обліку;

2) за добовою продуктивністю насосів;

3) за дебітом свердловини;

4) на підставі витрати води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до комунальної каналізації.

Метод визначення кількості стічних вод встановлюється Ставищенським ЖКП.

Якщо облік кількості стічних вод визначено одним із методів, вказаних у цьому пункті Правил, і зафіксовано договором або двостороннім актом між Ставищенським ЖКП та абонентом на обумовлений термін, то останній, протягом цього терміну може не надавати Ставищенському ЖКП таких даних.

У разі відмови абонента від укладання договору кількість стічних вод прирівнюється до 100 відсотків одержаної води від усіх джерел.

22.3. Якщо у водолічильника на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником Ставищенського ЖКП в закритому стані. У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні засобу обліку води та його з’єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини абонента розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням п.3.3. цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.

22.4. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п.3.3. цих Правил.

22.5. У разі здійснення самовільного й безоблікового спуску стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за спуск стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку спуску стоків до дня виявлення. Якщо день початку спуску не виявлено, то розрахунки здійснюються за один місяць.

22.6. У разі, коли холодна вода входить до складу продукції підприємства (залізобетонні, цегельні, цементні тощо) і згодом не потрапляє до комунальної каналізації, оплата за скидання стоків визначається за різницею об’єму води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і об’єму води, що увійшла до складу продукції. Для підприємств харчової промисловості, де холодна вода є напівфабрикатом, облік стічних вод, що надходять до каналізації, здійснюється за кількістю води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, за винятком води, котра витрачається на технологічні потреби і більше не потрапляє до комунальної каналізації.

Підприємства надають необхідні довідки-розрахунки, погоджені із Ставищенським ЖКП.

22.7. Ставищенське ЖКП має право шляхом обстеження на місці перевіряти подані абонентом дані про кількість стоків, що спускаються до каналізації.

Якщо абонент, який має власні водозабори, у визначений строк не надіслав даних про кількість стічних вод, що він спустив до каналізації за минулий місяць, або надіслав неправильні дані про їх кількість, Ставищенське ЖКП має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора абонента. При цьому Ставищенське ЖКП має право зробити перерахунок за період подання абонентом неправильних даних, але не більше як за рік.

22.8. Оплата за спускання стоків до комунальної каналізації у період самовільного користування здійснюється з розрахунку пропускної здатності вводів водопроводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек при роботі протягом 24 годин на добу з моменту самовільного проєднання, а при наявності зареєстрованих Ставищенським ЖКП водолічильників на водопровідних вводах – за показниками водолічильників з подальшим відключенням користувача від каналізаційної мережі. Якщо водолічильники не працюють з вини абонентів або не зареєстровані Ставищенським ЖКП, розрахунок теж здійснюється, виходячи з пропускної здатності труб водопровідних вводів.

Якщо дату самовільного приєднання до каналізації з’ясувати неможливо, то вважається, що період самовільного користування каналізацією становить один місяць.

22.9. Оформлення абонентів – відкриття особових рахунків та розрахунку за користування комунальною каналізацією здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.

22.10. При обстеженні каналізації абонента представник Ставищенського ЖКП має право складати акти, які оформлюються відповідно до цих Правил.

 

23. Ремонт, експлуатація та підготовка систем водопостачання та водовідведення до роботи взимку

 

23.1. Вуличні мережі, мережі у багатоквартирних житлових будинках, споруди і обладнання систем водопостачання та водовідведення обслуговуються та реконструюються Ставищенським ЖКП,за умови, якщо ці об’єкти перебувають у нього на балансі.

Внутрішні дворові мережі водопостачання та водовідведення обслуговуються виключно споживачами.

23.2. Споживачі зобов’язані мати схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв). Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгодженийіз Ставищенським ЖКП. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгодженіізСтавищенським ЖКП, один примірник яких зберігається у Ставищенського ЖКП.

23.3. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури, обладнання і вузлів обліку до роботи взимку входить до обов’язків споживачів.

До зимового періоду споживачі повинні:

а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;

б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;

в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії та шланги для поливу, обладнані на літній період;

г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;

д) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

е) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових майданчиках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;

є) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

ж) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

з) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

23.4. Ставищенське ЖКП здійснює контроль та має право давати рекомендації щодо дотримання правил технічної експлуатації та стану водопроводу й каналізації, що перебувають на балансі абонента.

23.5. Абоненти зобов’язані без перешкод допускати представників Ставищенського ЖКП, що мають при собі службове посвідчення, для огляду всіх водопровідних і каналізаційних споруд, сантехприладів і пристроїв та надавати їм допомогу.

23.6. Абонент зобов’язаний вимагати службові посвідчення Ставищенського ЖКП в осіб, які прибувають для виконання ремонтних робіт та робіт, пов’язаних з відключенням водопроводу й каналізації, а також наряд на їх виконання. У разі відсутності зазначених документів абонент не повинен допускати виконання будь-яких робіт.

23.7. Відкривати крани на внутрішній водопровідній мережі для постійного протікання води на вилив забороняється.

23.8. За непідготовленість внутрішнього водопроводу до зими, внаслідок чого сталося його замерзання, відповідальність несе абонент.

У разі псування від морозу приладів обліку витрат води, запірної арматури на водопровідному вводі відповідальність за витік води та заподіяні збитки несе абонент відповідно до цих Правил.

 

 24. Охорона централізованих систем

водопостачання та водовідведення

 

24.1. Ставищенське ЖКП та споживачі зобов’язані забезпечити охорону і цілісність систем централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

24.2. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води в колодязі з-під землі тощо), споживач зобов’язаний негайно повідомити про це Ставищенське ЖКП, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.

24.3. У разі використання приміщень складів, підвалів для господарської діяльності в них мають бути виконані усі роботи з гідроізоляції, передбачені діючими будівельними нормами.

24.4. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичуваннясміття ближче ніж за 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого  водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників Ставищенського ЖКП.

24.5. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов’язані негайно повідомити про цеСтавищенське ЖКП та здійснити всі можливі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження. Ліквідація пошкоджень виконуєтьсяСтавищенським ЖКП або організацією, яка має відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за участю Ставищенського ЖКП.

24.6. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник Ставищенського ЖКП.

24.7. Суворо забороняється:

а) складати на водопровідних і каналізаційних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо;

б) споруджувати над водопровідними та каналізаційними мережами і пристроями будь-які будівлі без дозволу Ставищенського ЖКП;

в) стороннім особам, окрім працівників Ставищенського ЖКП, здійснювати роботи на комунальних водопровідних і каналізаційних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.

24.8. Підприємства, що пошкодили мережі й споруди комунального водопроводу й каналізації, зобов’язані негайно повідомити про це Ставищенське ЖКП, ліквідувати пошкодження власними силами та коштами під технічним наглядом Ставищенського ЖКП, сплатити останньому вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 3.3. цих Правил, а також відшкодувати всі збитки, котрі виникли в разі цих пошкоджень.

24.9. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують Ставищенському ЖКП збитки, що несе Ставищенське ЖКП при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує Ставищенському ЖКП вартість об’єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору згідно з актом.

24.10. Якщо абоненти або працівники Ставищенського ЖКП виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідно-каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень Ставищенського ЖКП, вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності – звернутись до правоохоронних органів.

24.11. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

24.12. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі Ставищенського ЖКП, матеріальні збитки відносяться на рахунок Ставищенського ЖКП.

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

                                 до  Правил користування системами

                                 комунального  водопостачання   та

                                 водовідведення в селищі Ставище

 

Норми витрати води згідно із СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків

------------------------------------------------------------------

    Об'єкти витрати води               |  Одиниці  |  Норми

                                       |  виміру   |  витрати

                                       |           |  води, л/добу

------------------------------------------------------------------

 

 Жилі будинки з водопроводом та кана-

 лізацією без ванн                      1 мешканець       95

 Таке ж, з газопостачанням                Таке ж         120

 Таке ж, з водопроводом, каналізацією

 та ваннами, з водонагрівачами, що

 працюють на твердому паливі                  -          150

 Таке ж, з водопроводом, каналізацією

 та ваннами з газовими водонагрівачами        -       190

 Таке ж, з швидкодіючими газовими водо-

 нагрівачами та багатопотоковим               -          210

 водозабором

 Жилі будинки з централізованим гарячим

 водопостачанням, обладнані умивальниками,

 мойками та душами                            -          195

 Таке ж, з сидячими ваннами, обладнаними

 душами                                       -          230

 Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до

 1700 мм, обладнаними душами                  -          300

 Таке ж, при висоті будівель понад 12

 поверхів та підвищеними вимогами до

 їхнього благоустрою                          -          400

 Гуртожитки без душових                       -           60

 Гуртожитки з загальними душовими             -      100

 Гуртожитки з загальними душовими,

 їдальнями та пральнями                       -          140

 Готелі, пансіонати й мотелі  з

 загальними ваннами та душовими               -        120

 Готелі з душами в усіх окремих

 номерах                                      -          230

 Готелі з ваннами в окремих номерах:

 а) до 25% загального числа номерів       Таке ж   200

 б) до 75% загального числа номерів           -         250

 в) в усіх номерах                            -          300

 Лікарні, санаторії загального типу

 та будинки відпочинку (з загальними

 ваннами та душовими)                     1 ліжко        250

 Таке ж, з грязелікувальними закладами    Таке ж     500

 Санаторії та будинки відпочинку з

 ваннами при усіх жилих кімнатах              -         350

 Поліклініки та амбулаторії               1 хворий      15

 Механізовані пральні                    1 кг біли-       75

                                         зни (сухої)

 Немеханізовані пральні                   Таке ж          40

 Адміністративні будівлі                 1 працюючий      15

 Навчальні заклади та загально-          1 учень та

 освітні школи з душовими при            1 викладач

 гімнастичних залах                      за зміну         20

 Школи-інтернати                         1 місце         200

 Дитячі ясла-садки з денним

 перебуванням дітей                      1 дитина         75

 Дитячі ясла-садки з цілодобовим

 перебуванням дітей                      Таке ж          100

 Піонерські табори                       1 місце         200

 Підприємства громадського харчування:

 а) приготування їжі, що споживається

 на підприємстві, та напівфабрикатів,

 миття продуктів та посуду               1 страва      12

 б) таке ж, що подається до дому         Таке ж     10

 Продовольчі магазини                    1 робоче       400

                                          місце

 Перукарні                               Таке ж          120

 Кінотеатри                              1 місце          4

 Клуби                                   Таке ж           10

 Театри

 а) для глядачів                             -            10

 б) для артистів                             -            40

 Стадіони та спортзали:

 а) для глядачів                             -             3

 б) для фізкультурників (з врахуванням

 прийняття душу)                         1 фізку-         50

                                         льтурник

 Плавальні басейни:

 а) поповнення басейну                   % об'єму         10

                                          басецну

 б) для глядачів                         1 місце           3

 в) для спортсменів (з врахуванням       1 людина        100

 прийняття душу)

 Лазні:

 а) миття у мильній з тазами на

 лавках з обмиванням в душі              1 відвідувач    180

 б) миття у мильній з тазами на

 лавках з прийманням оздоровчих

 процедур                                1 відвідувач    290

 в) душова кабіна                        Таке ж          440

 г) ванна кабіна                            -            540

 д) прибирання підлоги, приміщень,

 мильних, душових, парилок                   м2            6

 є) умивальник у оператора-              1 змішувач       15

 мозолиста

 Обслуговуючий персонал громадських

 будівель                                1 люд. за        25

                                           зміну

 Душові у побутових приміщеннях

 промислових підприємств, клубах,

 будинках культури та театрах            1 душ. сітка     -

 Миття автотранспорту:

 а) при наявності немеханізованої

 мийки в гаражах:

 - вантажник автомашин, автобусів,       1 машина    1500

   тролейбусів

 - легкових автомашин                    Таке ж          1000

 б) вручну з шлангів, незалежно від

 місця стоянки:

 - автобусів                                 -            500

 - вантажних автомашин                       -            500

 - легкових автомашин                        -            300

 - мотоциклів                                -             50

 Промивання та випробування внутрішніх

 мереж                                     100 м.куб    10000

 Жилі будинки, обладнані                  1 мешканець    150

 каналізацією

 Водокористування з водозабірних

 колонок:

 а) дворових                              1 мешканець     150

 б) вуличних                              Таке ж           50

 Фонтани зі зворотньою системою

 водопостачання                           На 1% об'єму    100

 Фонтани при прямому скиданні   Згідно з пропускною здатністю

 до каналізації                 трубопроводу, що підводить

                                воду, при швідкості останньої

                                в ньому 2 м/сек.

 Фонтанчики з питною водою            1 фонтанчик  500 л/сек.

 Заморожування ковзанок:

 а) перше заливання                           м2           50

 б) кожне наступне заливання              Таке ж           10

 Автомати газованої води без

 врахування стаканомійки:

 а) з водяним охолодженням             1 автомат    100 л/год

 б) з неводяним охолодженням           Таке ж        25 л/год

 Стаканомийки (автомати газованої

 води, пива тощо, лотки по продажу

 напоїв, бочки пива, квасу та інше)   1 стаканомийка 50 л/год

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь