Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Проект бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2022 рік

Дата: 25.11.2021 17:05
Кількість переглядів: 354

Фото без опису

 

Рішення виконавчого комітету Ставищенської селищної ради №488 від 23.11.2021р. " Про схвалення проекту бюджету  Ставищенської селищної територіальної громади  на 2022 рік" -  завантажити

ДОДАТОК  - завантажити

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА - завантажити

ДОДАТОК до пояснювальної записки - завантажити

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Ставищенської селищної ради

від 23 листопада 2021 року №488

 

 

ПРОЄКТ

 

 

         

   Про бюджет

Ставищенської селищної територіальної громади

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на 2022 рік

(бюджетний період)

 

(10563000000)

(код бюджету)

 

Керуючись статтями 76,77 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ставищенська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

 

                   1.Визначити на 2022рік:

доходи бюджету  селищної територіальної громади у сумі  223644800 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади 222080900 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 1563900 гривень згідно з додатком 1  до цього рішення;

        видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 223644800 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади  221695900 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 1948900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення ;

        профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі  385000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

        дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 385000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі  250000 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

       резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 1073909 гривень, у тому числі непередбачені видатки що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету у сумі 500000гривень, що становить 0,225 відсотків видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом, та нерозподілені видатки на виконання місцевих цільових програм у сумі 573909гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення.

 3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл  витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 21590537 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

5.1 до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України а саме:

освітня субвенція з державного бюджету 75329800 гривень;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1347100 гривень.

інша субвенція з місцевого бюджету 1104000гривень;

5.2 джерелами формування в частині фінансування є кошти, визначені підпунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України  (вільний залишок  бюджетних коштів).

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

6.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, Бюджетного кодексу України.

6.2 у частині фінансування є:

залишки коштів джерелом формування яких були надходження  від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

залишки кошів джерелом формування яких були надходження  від податку з  власників транспортних засобів;

залишки кошів джерелом формування яких були надходження   від екологічного податку;

залишки кошів джерелом формування яких були надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;

залишки кошів джерелом формування яких були надходження від відчуження майна;

залишки кошів джерелом формування яких були надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

залишки кошів джерелом формування яких були надходження   від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності ;

залишки коштів джерелом формування яких були власні надходження бюджетних установ;

залишки коштів джерелом формування яких були трансферти з Державного бюджету;

залишки коштів джерелом формування яких були трансферти з обласного бюджету.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету  селищної територіальної громади:

7.1 згідно з пунктом 1 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

7.2 згідно з пунктом 2 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

7.3 згідно з пунктом 4 та 4-1 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програми природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до Переліку видатків діяльності, що належить до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 із змінами;

7.4 згідно з пунктом 6 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

7.5 згідно з пунктом 9 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

   9.Надати право фінансовому відділу Ставищенської селищної ради:

9.1 відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень  за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету селищної територіальної громади та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

9.2 погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету селищної територіальної громади платежів з відповідних бюджетних рахунків, відкритих в органах Казначейства  для зарахування надходжень.

 

        9.3 відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та укладати угоди з Управлінням Державної казначейської служби України про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади.     

         10. Установити, що обслуговування бюджетних коштів  у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюватиметься  Управлінням ДКСУ, відповідно до абзацу першого частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади забезпечити:

11.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом  45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

          11.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів  у бюджетному процесі;

         11.3 доступність інформації  про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікацію оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;.

оприлюднення шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, або в інший спосіб паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до фінансового відділу;

11.4 взяття бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік УДКС України; за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду з урахуванням залишку таких коштів на рахунках станом на 01 січня поточного року;

11.5 у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі .

12.Відповідно до частини  восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету Ставищенської  селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів  здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (Постанова від 12.01.2011 №18 із змінами), за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості, інвестицій та міжнародного співробітництва з наступним внесенням змін до рішення про бюджет.

13.Установити, що з бюджету селищної територіальної громади здійснюватиметься фінансування видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ та закладів  визначених у додатку №3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків.

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

15.Додатки 1,2,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Дане  рішення підлягає публікації не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17.Доручити голові Ставищенської селищної ради забезпечити укладання договорів з іншими місцевими радами, на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів, відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України.

18. Надати право начальнику фінансового відділу Ставищенської селищної ради, або посадовій особі, яка виконує обов»язки начальника фінансового відділу, затверджувати розпорядження на фінансування видатків бюджету територіальної громади.

19. Розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади:

19.1 забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки  на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

19.2 якщо після прийняття рішення про бюджет селищної територіальної громади повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене  бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства  від одного головного розпорядника  коштів бюджету селищної територіальної громади до іншого, дія бюджетного  призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.    

  20.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості,  інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Селищний голова                                      Л.П. Джужик

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь