Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2022 рік

Дата: 08.02.2022 14:56
Кількість переглядів: 590

Фото без описуЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту
Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Ставищенської селищної територіальної громади 
на 2022 рік


1) Замовник
Ставищенська селищна рада.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями регіонального розвитку задля підвищення стандартів життя населення, у тому числі на основі створення умов для розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки, модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку регіону.

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку у 2022 році визначені з урахуванням основних завдань, передбачених іншими документами державного планування, а саме:
-    Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722); 
-    Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р;
-    Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;
-    Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;
-    Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII (зі змінами);
-    Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 22.06.2020 № 858-35-VII (зі змінами).
Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку у 2022 році визначені з урахуванням основних завдань, передбачених іншими документами державного планування, а саме:
-    Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722); 
-    Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р;
-    Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;
-    Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;
-    Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII (зі змінами);
-    Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 22.06.2020 № 858-35-VII (зі змінами). 
Мета Програми – зростання добробуту населення громади на основі забезпечення розвитку реального сектору економіки, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття, дотримання законодавства про працю, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, покращення якості надання соціальних послуг через Центр надання адміністративних послуг, реалізації цільових програм розвитку. Виконання визначених у Програмі завдань та заходів стане вагомим підґрунтям для економічного зростання, нарощення податкової бази громади,  збільшення реальних доходів  населення, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети Програми щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення.
Досягнення мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади у 2022 році:
1.Розвиток людського потенціалу за рахунок:

 • забезпечення системності та безперервності надання якісних освітніх послуг; 
 • надання якісної та ефективної медичної допомоги хворим; 
 • популяризаціїя та розвиток фізичної культури і спорту;
 • розвиток культурного середовища, збереження та популяризація культурної спадщини;
 • підвищення рівня енергоефективності;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • підвищення рівня активності молоді та формування у неї високої національно-патріотичної свідомості;
 • підтримка дітей та сім’ї;
 • соціальний захист населення;
 • цифрова трансформація;
 • розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення;
 • удосконалення системи надання адміністративних послуг;
 • забезпечення правопорядку та безпеки.

2.Економічний  розвиток Ставищенської селищної територіальної громади шляхом:

 • розвиток промислового потенціалу;
 • розвиток сільськогосподарського виробництва;
 • забезпечення ефективної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва;
 • підвищення інвестиційної  привабливості громади.

3.Сталий розвиток територій населених пунктів громади завдяки:

 • ефективному і раціональному плануванню територій населених пунктів;
 • підвищенню якості послуг та безпеки автобусних перевезень на маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Ставищенської селищної територіальної громади, оптимізації існуючої маршрутної мережі, підвищенню якості послуг  пасажирських перевезень;
 • розвитку дорожнього господарства, приведенню дорожньої інфраструктури громади до сучасних вимог, збільшенню обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту мережі автомобільних доріг на території громади;
 • підвищенню рівня екологічної безпеки, удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами;
 • підвищення енергоефективності в усіх  секторах.

Реалізацію заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2022 рік передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного бюджету, бюджету Ставищенської селищної територіальної громади а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.
Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Щоб сфокусувати дії суб’єктів регіонального розвитку, розробити та реалізувати найбільш ефективні програми і проекти регіонального розвитку для перетворення стратегічного бачення розвитку області в реальність, визначено три пріорітетні напрями.
Для досягнення кожного з них сформульовані завдання та заходи, що є основними векторами для визначення конкретних дій для реалізації Програми.
Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" напрями та завдання підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:
атмосферне повітря;
водні ресурси;
відходи;
земельні ресурси;
біорізноманіття та рекреаційні зони;
а також наслідки для здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом:
До природо-заповідного фонду району відносяться:
   - урочище «Ревуха» площею 56 га, оголошено територією ПЗФ 18.12.1984р., заповідне урочище місцевого значення, розташоване в межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Розкішна. Являє собою дубові високопродуктивні насадження насіннєвого походження віком до 120 років;
   - парк «Ставищенський» площею 11,05 га, оголошений територією ПЗФ 28.02.1972р., пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований у межах смт Ставище, парк закладено 1785 року. Це приклад паркової ландшафтної архітектури. В ньому зростає 13 декоративних і чагарникових порід, серед яких особливо цінні вікові дуби, липи;
   - «Стрижавський ліс» площею 248 га, оголошений територією ПЗФ 10.03.1994р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Стрижавка, являє собою масив молодого лісу з багатим флористичним складом;
   - урочище «Дубина» площею 29 га, оголошено територією ПЗФ 24.10.2002р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села  Розкішна, де збереглися популяції занесених до Червоної книги України підсніжника звичайного та цибулі ведмежої.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:
Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних напрямів, основних завдань і заходів Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.
При впровадженні заходів Програми, порівняно із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.
Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:
Для проведення СЕО проекту Програми буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.
Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення. 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1. Зміст та основні цілі Програми, її зв'язок з іншими документами державного планування.
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються Програма, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки ДДП.
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми.
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Програми подаються до Ставищенської селищної ради (09401, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Ставище, вул. Сергiя Цимбала, 35/1, e-mail: stav_otg@ukr.net)
Відповідальна особа:
Джужик Леонід Петрович     ( Тел.: (04564) 2-54-63).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь