A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2023 рік

Дата: 30.03.2023 15:58
Кількість переглядів: 177

Фото без описуЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2023 рік

1) Замовник
Ставищенська селищна рада.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями розвитку територіальної громади, передбачає забезпечення узгоджених спільних дій селищної ради, органів місцевого самоврядування Київської області та органів виконавчої влади задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні громади за особливих обставин, викликаних необхідністю вжиття заходів для подолання негативних наслідків повномасштабного військового вторгнення на територію України з найменшими втратами. Згідно п.2., ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Програма підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки.


Метою Програми є зростання добробуту населення громади шляхом реалізації місцевих цільових програм розвитку, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, виконання заходів щодо соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб, забезпечення прав дітей та підтримки сім`ї, реформування освітньої галузі, надання адміністративних послуг, забезпечення необхідних умов для функціонування закладів охорони здоров’я, ремонту об’єктів соціальної сфери, покращення стану дорожньої мережі, поліпшення екологічної ситуації на території громади, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, підвищення рівня безпеки населення, проведення заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді.

Досягнення мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади у 2023 році:

розвиток людського потенціалу; 
економічний  розвиток Ставищенської селищної територіальної громади шляхом:
сталий розвиток територій населених пунктів громади

Основними цілями та пріоритетами реалізації  Програми є:

підвищення рівня безпеки та захисту громадян; 
забезпечення прав дітей та підтримки сім`ї;
поліпшення якості та доступності освітніх послуг і медичного обслуговування; 
забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення, учасників бойових дій та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб; 
сприяння національно-патріотичному та духовному вихованню населення, насамперед молоді; 
створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій; 
модернізації дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення якості дорожнього покриття;
сприяння впровадженню енергоефективних проектів; 
забезпечення комплексного розвитку територій населених пунктів громади та фінансової самодостатності;
покращення екологічного стану громади, створення ефективної системи утилізації твердих побутових відходів.

Законодавчою базою Програми є:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стратегічну екологічну оцінку»,  «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Податковий кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року  № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами).

Програма має зв'язок з документами державного планування, зокрема:

Цілі сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722); 
Державні стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р;
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;
Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII (зі змінами);
План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 22.06.2020 № 858-35-VII (зі змінами).
Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2023-2026 роки - рішення Київської обласної ради № 472-15-VIІI від 23.12.2022 року; 
Комплексна програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області на 2021-2025 роки;
Програма залучення інвестицій та сприяння інвестиційному клімату Ставищенської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки;
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2023 рік - рішення Київської обласної ради № 474-15-VIII  від 23.12.2022 року. 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Стратегічна екологічна оцінка Програми (далі – СЕО) дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів. За кожним пріоритетним напрямком Програми розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України „Про оцінку впливу на довкілля“, підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:
атмосферне повітря;
водні ресурси;
відходи;
земельні ресурси;
біорізноманіття та рекреаційні зони;
наслідки для здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом:
при здійсненні стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми природо-заповідного фонду Ставищенської територіальної громади належать:
урочище “Ревуха” площею 56 га, оголошено територією ПЗФ 18.12.1984р., заповідне урочище місцевого значення, розташоване в межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Розкішна. Являє собою дубові високопродуктивні насадження насіннєвого походження віком до 120 років;
парк «Ставищенський» площею 11,05 га, оголошений територією ПЗФ 28.02.1972р., пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований у межах смт Ставище, парк закладено 1785 року. Це приклад паркової ландшафтної архітектури. В ньому зростає 13 декоративних і чагарникових порід, серед яких особливо цінні вікові дуби, липи;
«Стрижавський ліс» площею 248 га, оголошений територією ПЗФ 10.03.1994р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Стрижавка, являє собою масив молодого лісу з багатим флористичним складом;
урочище «Дубина» площею 29 га, оголошено територією ПЗФ 24.10.2002р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села  Розкішна, де збереглися популяції занесених до Червоної книги України підсніжника звичайного та цибулі ведмежої. Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
зважаючи на географічне положення територій на яких заплановано реалізація Програми, транскордонні наслідки реалізації Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень Програми, що обумовлюється необхідністю досягнення поставлених цілей, основних завдань і заходів Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив впливу прийняття документу державного планування на довкілля та здоровʼя населення та передбачається розглянути «нульовий сценарій», – тобто аналіз, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження Програми. 
Альтернатива 1. Прийняття Програми.
Альтернатива 2. «Нульовий варіант», коли Програма не приймається

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Під час процедури СЕО проекту Програми та підготовки програми будуть проведено дослідження на основі інформація: доповіді про стан довкілля, втому числі здоров’я населення; статистична інформація; данні з нормативно-правових документів, які мають відношення до проекту документу державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки, інша доступна в умовах обмежень воєнного стану інформація.
Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо можливого впливу на довкілля та здоров’я населення. 
При проведенні стратегічної екологічної оцінки Програми будуть враховані критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення затверджені Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 28 жовтня 2020 року № 213 зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 січня 2021 р. за № 9/35631.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до Програми враховуватиме вимоги статті 11 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку“ і буде містити інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Пропонується така структура Звіту із СЕО:
Зміст та основні цілі Програми, її зв'язок з іншими документами державного планування.
Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються Програма, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки ДДП.
Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми.
Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Програми подаються до Ставищенської селищної ради (09401, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Ставище, вул. Цимбала Сергiя, 35/1, e-mail: stav_otg@ukr.net)
Відповідальна особа:
Джужик Леонід Петрович     ( Тел.: (04564) 2-54-63).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь