Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Порядок складання і виконання розпису бюджету Ставищенської селищної територіальної громади

Дата: 17.08.2023 16:34
Кількість переглядів: 555

 Фото без опису

 

СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

 

вул.Сергія Цимбала 44, смт.Ставище, 09401, тел.-факс  2-22-32, 2-52-59 E-mail: 44131019@mail.gov.ua

 Код ЄДРПОУ 44131019

 

Н А К А З

 

17 серпня 2023 року                           смт Ставище                                   №23 

 

Про затвердження Порядку складання

і виконання розпису бюджету Ставищенської

селищної територіальної громади.

 

Відповідно до п.5 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (із змінами) та  Положення про фінансовий відділ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання і виконання розпису бюджету Ставищенської селищної територіальної громади, що додається.

2. Головному спеціалісту фінансового відділу Любові РИБАЛЬЧУК довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

4. Наказ від 15 січня 2021 року № 03 «Про затвердження Порядку складання і виконання  розпису бюджету Ставищенської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області» вважати таким, що втратив чинність.   

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник фінансового відділу                       Людмила БАНДУРА

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                Наказ начальника фінансового відділу

                                                            Ставищенської селищної ради

                                 від 17 серпня 2023 року №23   

 

Порядок

складання і виконання розпису бюджету

Ставищенської селищної територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок складання і виконання розпису бюджету Ставищенської селищної територіальної громади (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису бюджету Ставищенської селищної територіальної громади  (далі – бюджет селищної територіальної громади) .

 

1.2. Розпис бюджету селищної територіальної громади на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:

 розпис доходів бюджету селищної територіальної громади (далі розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади та помісячний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади ( за винятком власних надходжень бюджетних установ);

 розпис фінансування бюджету селищної територіальної громади алі розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади  за типом боргового зобов`язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету селищної територіальної громади за типом боргового зобов`язання ;

 розпис асигнувань бюджету селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади);

 розпис повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади (далі розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду бюджету селищної територіальної громади.

 річний розпис витрат спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

1.3. Річний розпис асигнувань бюджету селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади) це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі – головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади) – це розпис асигнувань загального фонду бюджету селищної територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, повною й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110), нарахування оплату праці (код 2120), медикаменти та перевязувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку    (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

 

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання), в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)  це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень установлених у рішенні сесії Ставищенської селищної ради про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на відповідний рік та затверджується начальником фінансового відділу в місячний термін з дня прийняття цього рішення. 

Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обовязковому порядку затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

 Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюється рішенням Ставищенської селищної ради  про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади  на відповідний рік в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду бюджету селищної територіальної громади. 

Розпорядники бюджетних коштів (далі розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на відповідний рік . До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

1.7. Складання розпису та унесення змін до нього здійснюються із застосуванням системи електронного документообігу, у відповідності до вимог Законів України  «Про електронні документи та електронний документообіг»  і «Про електронні довірчі послуги» .

  Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі: 

відсутності системи електронного документообігу;

тимчасової відсутності посадових осіб з правом першого і другого підпису та покладання виконання таких обов`язків на інших посадових осіб.

 

2. Складання розпису

 

 2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади.

2.2. Розпис доходів складається спеціалістами фінансового відділу, за якими закріплено відповідні функціональні повноваження, який забезпечує  реалізацію бюджетної політики в частині планування доходної частини бюджету.

2.3. Розпис фінансування складається спеціалістами фінансового відділу, за якими закріплено відповідні функціональні повноваження, з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду бюджету селищної територіальної громади.

2.4. Розпис повернення кредитів складається спеціалістами фінансового відділу, за якими закріплено відповідні функціональні повноваження.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування, та повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади, спеціалісти фінансового відділу, за якими закріплено відповідні функціональні повноваження,  розраховують граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду бюджету селищної територіальної громади і визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм  та доводять лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі лімітна довідка) за кожним головним розпорядником коштів. 

 Головні розпорядники, за участю відповідальних виконавців бюджетних програм (далі відповідальні виконавці) та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі розпорядники нижчого рівня), згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають до  фінансового відділу проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

Спеціалісти фінансового відділу, за якими закріплено відповідні функціональні повноваження, відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання  головним розпорядником цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і надають свої пропозиції, щодо включення їх до розпису, формують розпис та подають його на затвердження начальнику фінансового відділу.

 

2.6. Затверджений розпис передається в електронній формі разом із супровідним листом управлінню Державної казначейської служби України, з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

 

2.7. Фінансовий відділ  протягом трьох робочих днів, після затвердження розпису, доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів.

 

3. Унесення змін до розпису

 

3.1. Унесення змін до розпису здійснюються у разі:

 необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;

 прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

  прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства;

 необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади відповідно до положень пункту 3.9. цього Порядку;

 необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до ЗУ про Державний бюджет України та/або рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади на відповідний рік. 

 

3.2. Унесення змін до розпису за загальним або спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань( за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)  за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (далі-Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. Головний розпорядник подає до фінансового відділу обґрунтовані пропозиції щодо змін до розпису з необхідними розрахунками.

3.4. Фінансовий відділ з урахуванням поданих головним розпорядником пропозицій, щодо змін до розпису, складає довідку про внесення змін до розпису і подає її на погодження та затвердження.

 

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників  загального або спеціального фонду бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни ;

 не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України та/або  рішення про бюджет селищної територіальної громади;

враховувати фактично виділені асигнування (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4,5,6 до Інструкції);

проводитися переважно за відсутності, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за бюджетними зобов`язаннями за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;   

 відповідати вимогам рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади на відповідний рік та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків передбачених абзацами другим та сьомим пункту 3.1 та інших випадків передбачених чинним законодавством)

 

3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису, довідки разом із супровідним листом передаються управлінню Державної казначейської служби України. Одночасно управлінню Державної казначейської служби  передається перелік нових бюджетних програм (у разі визначення нових бюджетних програм).

 

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

 підписуються начальником фінансового відділу та головним бухгалтером,  або посадовими  особами, що виконують їх обов`язки;

 затверджуються начальником фінансового відділу, або посадовою особою, що виконує його обовязки;

 реєструються за номером та датою;

 доводяться до управління Державної казначейської служби;

 доводяться до головного розпорядника.

 

3.8. Фінансовий відділ надає довідку про зміни до розпису головному розпоряднику бюджетних коштів, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у порядку, встановленому Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року №938 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881  реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду.

 

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України, витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України, рішенням ради про бюджет) не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду (додаток №7 Інструкції), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби та довідки про внесення змін до кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису за спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобовязані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобовязання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України веде облік таких змін проводить видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звіті про виконання бюджету планові показники спеціального фонду з урахуванням змін до кошторису.

 За наявності на рахунку головного розпорядника залишків коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюються у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.

 

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду

 

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету селищної територіальної громади виявляється, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням сесії Ставищенської селищної ради про бюджет селищної територіальної громади на відповідний період, начальник фінансового відділу приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду бюджету селищної територіальної громади з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету.

Для цього спеціалісти фінансового відділу розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду та повернення кредитів на фінансування загального фонду бюджету  та розробляють пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду з урахуванням інформації отриманої від Управління Державної казначейської служби України про виділені асигнування та подає ці пропозиції на розгляд начальнику фінансового відділу. 

На підставі отриманої інформації начальник фінансового відділу приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету селищної територіальної громади. 

4.2. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобовязання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету селищної територіальної громади.

 

5. Виконання та звітність

 

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

 

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету селищної територіальної громади здійснюються управлінням Державної казначейської служби:

 щодо доходів ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

 щодо фінансування враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

 щодо видатків ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

 щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів  ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів із бюджету селищної територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.

 

5.3. В останній робочий день місяця, управління Державної казначейської служба України  проводить з фінансовим відділом звірку розпису бюджету селищної територіальної громади, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

 

5.4. У звіті про виконання бюджету селищної територіальної громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення селищної ради про бюджет громади , та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

 

Начальник фінансово відділу                                          Людмила БАНДУРА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь