Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу бюджетом Ставищенської селищної  територіальної громади в новій редакції

Дата: 05.09.2023 16:32
Кількість переглядів: 205

 

Фото без опису 

СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

від 05 вересня 2023 р.                                  Ставище                                           № 1128 

 

Про затвердження бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

бюджетом Ставищенської селищної 

територіальної громади в новій редакції

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування процесів планування, формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу, виконавчий комітет Ставищенської селищної ради 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджетом Ставищенської селищної ради  в новій редакції, що додається. 

2. Рішення виконавчого комітету Ставищенської селищної ради від 31.12.2020 року №50 вважати таким, що втратило чинність.

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти начальника фінансового відділу селищної ради Бандуру Л.М.

 

                  Селищний   голова                                                     Леонід ДЖУЖИК

                  
                   Керуючий справами (секретар)

                  виконавчого комітету

                  Ставищенської селищної ради                                   Роман БАНДУРА

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Ставищенської селищної ради

від 05.09.2023 р. №1128 
  

 

 

Бюджетний регламент

Проходження бюджетного процесу бюджетом 

Ставищенської  селищної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджетом Ставищенської селищної територіальної громади (далі – Бюджетний регламент) визначає:

- основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання і схвалення прогнозу та прийняття рішення щодо нього, складання і розгляду проєкту бюджету та прийняття рішення про бюджет територіальної громади, виконання бюджету (включаючи внесення змін до рішення про бюджет територіальної громади та звітування про його виконання;

- забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу;

- забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу, визначення термінів їх виконання та відповідальних учасників за виконання відповідних заходів.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі БКУ), законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, стратегічних і нормативних документів органів місцевого самоврядування Ставищенської селищної територіальної громади. 

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

- складання та схвалення виконавчим комітетом прогнозу бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період і його розгляд селищною  радою.

- складання проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади та підготовка проекту рішення про  бюджет громади;

- розгляд та схвалення виконавчим комітетом проекту рішення про бюджет  Ставищенської селищної територіальної громади ;

- подання та розгляд проекту рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади  селищною радою;

- затвердження  селищною радою рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади;

- організація та управління виконанням бюджету Ставищенської селищної територіальної громад (затвердження розпису бюджету та забезпечення його збалансування, координація роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та територіальним органом Казначейства);

- внесення змін до рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громад;

- підготовка інформації про виконання  бюджету Ставищенської селищної територіальної громад, подання квартальних і річного звітів до  ради   й участь і взаємодія представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

- забезпечення доступності інформації про бюджет Ставищенської селищної територіальної громад (публікація рішень про бюджет, квартальних звітів про його виконання,  публічне представлення інформації про виконання бюджету з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу).

 

2. Складання та схвалення прогнозу бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період і його розгляд селищною  радою.

2.1. Прогноз бюджету Ставищенської селищної територіальної громади визначає показники бюджету на середньостроковий період (плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди) і є основою для складання проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на плановий рік.

З метою забезпечення своєчасного та якісного виконання процесів з підготовки та схвалення середньострокового прогнозу, формування, розгляду проєкту бюджету та прийняття рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади, щороку не пізніше 15 травня поточного року, фінансовий відділ Ставищенської селищної ради (далі фінансовий відділ) складає поетапний план заходів щодо складання прогнозу бюджету Ставищенської  селищної територіальної громади, який затверджується  рішенням виконавчого комітету.

Фінансовий відділ спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів  відповідальні за складання прогнозу.

Показники прогнозу бюджету Ставищенської селищної територіальної громади визначаються відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у Стратегії розвитку та з урахуванням положень і показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, прогнозом бюджету Ставищенської селищної територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді та аналізу виконання бюджету Ставищенської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах (у поточному бюджетному періоді станом на 01 липня року, що передує плановому). При цьому показники прогнозу можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у  випадках, передбачених статтею 75-1 БКУ.

2.2. Фінансовий відділ прогнозує обсяги доходів бюджету громади, визначає обсяги фінансування, повернення кредитів до бюджету Ставищенської селищної територіальної громади і орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період.

2.3. З метою своєчасної та належної розробки показників бюджету і забезпечення середньострокового планування, фінансовий відділ готує інформацію щодо очікуваних у поточному році та прогнозних на наступний середньостроковий період надходжень коштів до бюджету Ставищенської селищної територіальної громади  та  подає її за належністю.

2.4. Після схвалення Бюджетної декларації фінансовий відділ:

 - уточнює інформацію щодо прогнозних показників доходів бюджету та розраховує трирічний прогноз доходів бюджету відповідно до вимог, визначених Мінфіном;

- розраховує граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період;

 - розраховує орієнтовні граничні показники видатків для головних розпорядників бюджетних коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період;

- розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету.

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів розробляють пропозиції до прогнозу бюджету, формують їх за визначеними Мінфіном формами та подають із застосуванням ІПК «Місцевий бюджет» до фінансового відділу в установлений ним термін. Головні розпорядники бюджетних коштів відповідальні за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету Ставищенської селищної територіальної громади. Пропозиції мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу, згідно з вимогами фінансового відділу.

2.6. Фінансовий відділ аналізує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до прогнозу бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету, стратегічним пріоритетам, визначеним в Стратегії, і вимогам доведеної Інструкції. На основі аналізу керівник фінансового відділу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету Ставищенської селищної територіальної громади .

2.7. Фінансовий відділ  формує прогноз бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на три (плановий та два наступні за плановим) бюджетні періоди з урахуванням Типової форми прогнозу місцевого бюджету і до 15 серпня року, що передує плановому, подає його на розгляд та схвалення виконавчого комітету Ставищенської селищної ради (далі виконавчий комітет селищної ради).

2.8 Виконавчий комітет селищної ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету (рішенням виконавчого комітету)  і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням  до селищної  ради для розгляду у порядку визначеному селищною радою.

 2.9. Прогноз бюджету Ставищенської  селищної територіальної громади містить:

- основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, враховані під час розроблення прогнозу бюджету громади;

- загальні показники доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету, та надання кредитів з бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- показники за основними видами бюджетоутворюючих доходів  (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- показники  дефіциту (профіциту) бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- граничні показники видатків бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), за галузевими напрямками;

- обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету;

- інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади.

2.10. Селищна рада до 10 вересня року, що передує плановому, розглядає прогноз бюджету на середньостроковий період та приймає рішення щодо нього, у порядку визначеному радою  (в комісіях, на пленарному засіданні чи в інший спосіб).

 

3. Складання проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади та підготовка проекту рішення про бюджет  громади

3.1. Складання проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади здійснюється з урахуванням схваленого прогнозу бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проєкту бюджету. 

3.2. Після отриманої від Міністерства фінансів України  інформації щодо особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період, фінансовий відділ:

- складає поетапний план заходів щодо складання проєкту бюджету Ставищенської  селищної територіальної громади  та подає його на  схвалення виконавчим комітетом селищної ради;

- прогнозує обсяги доходів бюджету громади, визначає обсяги фінансування, повернення кредитів до бюджету громади і орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на середньостроковий період;

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів,  граничні показники видатків на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

3.3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів, за визначеними Мінфіном формами, для подання до фінансового відділу в установлений ним термін. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність і зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу згідно з вимогами фінансового відділу.

3.4. Фінансовий відділ проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості й ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту бюджету Ставищенської селищної територіальної громади.

3.5. Після  отримання від Міністерства фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проєкту рішення про бюджет, фінансовий відділ складає проєкт  бюджету та готує проєкт рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на наступний рік відповідно до типових форм, доведених Міністерством фінансів України.

 

4. Розгляд та схвалення виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет  Ставищенської селищної територіальної громади

4.1. Підготовлений фінансовим відділом проєкт рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади подається на схвалення  виконавчим комітетом.

4.2. Разом з проектом рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

- інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту бюджету;

- оцінку доходів бюджету;

- пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією;

- обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

2) інформацію про хід виконання бюджету у попередньому та  поточному бюджетному періоді.

Виконавчий  комітет схвалює проєкт рішення  про бюджет громади на плановий період не пізніше 10 грудня.

 

5. Подання та розгляд проекту рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади  селищною радою

5.1. Після схвалення виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет, фінансовий відділ забезпечує підготовку його подання на розгляд селищної ради.

5.2. Для дотримання принципу публічності та прозорості проєкт рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті  селищної  ради.

5.3. Проєкт рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади з відповідними матеріалами в обов’язковому порядку виноситься на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості,  інвестицій та міжнародного співробітництва.

5.4. Проєктом рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади визначаються:

- загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету  (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету в наступному бюджетному періоді

- доходи бюджету  за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

- фінансування бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

- бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатку до рішення);

- бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

- розмір оборотного залишку коштів бюджету;

- перелік захищених видатків бюджету ;

- додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

 

6.Затвердження  селищною радою рішення про бюджет

Ставищенської селищної територіальної громади

6.1. Бюджет Ставищенської селищної територіальної громади затверджується рішенням Ставищенської селищної ради до 25 грудня року, що передує плановому. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, селищна рада при затвердженні бюджету Ставищенської селищної територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (субвенції, базова або реверсна дотації), визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України селищна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

6.2. Ставищенська селищна рада, при затверджені бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

6.3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади, дозволяється здійснювати витрати бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом та поданому на розгляд ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету. До прийняття рішення про бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет фінансовий відділ складає тимчасовий розпис.

 

7. Організація та управління виконанням бюджету Ставищенської селищної територіальної громад (затвердження розпису бюджету та забезпечення його збалансування, координація роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та територіальним органом Казначейством)

7.1. Загальну організацію й управління виконанням бюджету Ставищенської селищної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету здійснює фінансовий відділ.

7.2. Бюджет Ставищенської селищної територіальної громади виконується за розписом, який затверджується керівником фінансового відділу.

Протягом бюджетного періоду начальник фінансового відділу забезпечує збалансованість розпису бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо

7.3. При виконанні бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється територіальним органом Казначейства, відповідно до статті 43 БкУ.

7.4. Фінансовий відділ у процесі виконання бюджету за доходами здійснює прогнозування та  аналіз доходів бюджету.

7.5. Територіальний орган Казначейства веде бухгалтерський  облік усіх надходжень.

7.6.Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

7.7. Виконання бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

7.8. Щороку складається та схвалюється план заходів щодо організації виконання бюджету Ставищенської селищної територіальної громади.

7.9. Фінансування головних розпорядників  проводиться відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та з урахуванням наступних особливостей:

- головні розпорядники надають заявки на фінансування, під зареєстровані фінансові  зобов'язання та вказують рахунки відкриті в територіальному органі казначейства під конкретні видатки;

- фінансовий відділ готує розпорядження на фінансування, яке затверджується начальником фінансового відділу;

- територіальний орган Казначейства здійснює перерахування  коштів на особові та реєстраційні рахунки головних розпорядників;

- головні розпорядники після зарахування кошів на особові  рахунки здійснюють розподіл цих коштів на реєстраційні рахунки розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів.

 

8. Внесення змін до рішення про бюджет

Ставищенської селищної територіальної громади

 8.1. Зміни до рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади  можуть вноситись у разі:

- необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

- перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету на підставі офіційного висновка фінансового відділу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду;

- розподілу вільного залишку коштів загального фонду та залишку спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ)  на підставі офіційного висновку фінансового відділу про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету;

- передачі бюджетного призначення від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів на виконання повноважень, функцій, завдань або надання послуг;

- перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

- внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

- внесення змін до Податкового кодексу України та до БкУ;

- в інших випадках, передбачених БкУ.

8.2. Проекти таких рішень готує фінансовий відділ на підставі виправдовуючих документів (зміни до ЗУ «Про Державний бюджет», до рішення обласної ради в частині міжбюджетних трансфертів та за поданням головних розпорядників бюджетних коштів про необхідність виділення додаткових асигнувань).

8.3. Пропозиції про внесення змін подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проєкту бюджету.

8.4. Селищна рада в рішенні про бюджет на відповідний рік надає право виконавчому комітету та фінансовому відділу вносити наступні зміни відповідно: 

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за погодженим з постійною комісією селищної ради з питань бюджету та фінансів відповідно до пункту 8 статті 23 БкУ; 

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету, щодо надання кредитів з бюджету відповідно до пункту 7 статті 23 БкУ.

 

9. Підготовка інформації про виконання  бюджету Ставищенської селищної територіальної громад, подання квартальних і річного звітів до  ради й участь і взаємодія представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді

9.1. Звітність про виконання місцевого бюджету визначається  відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 БКУ.

9.2. Фінансовий відділ отримує від територіального органу Казначейства звіти, складені за встановленими формами.

9.3. Фінансовий відділ на підставі звітності забезпечує підготовку проекту рішення про виконання бюджету Ставищенської селищної територіальної громади. Квартальні та річний звіти подаються на розгляд селищної ради у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

9.4. Фінансовий відділ, у терміни доведені Департаментом фінансів Київської ОДА, готує та подає до Департаменту фінансів пояснювальну записку та інші матеріали до річного звіту про виконання бюджету, а також річний звіт по мережі, штатах і контингенту.

9.5. Усі учасники бюджетного процесу, за зверненням фінансового відділу,  надають необхідну інформацію до пояснювальної записки та здають звіт по мережі, штатах і контингенту. 

9.6. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  бюджету складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

10. Забезпечення доступності інформації про бюджет Ставищенської селищної територіальної громад (публікація рішень про бюджет, квартальних звітів про його виконання,  публічне представлення інформації про виконання бюджету з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України та Закону України

«Про доступ до публічної інформації»,

визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу).

10.1. Інформація про бюджет, в тому числі рішення про бюджет та квартальні звіти про їх виконання підлягають публікації в газеті, визначеній селищною радою.

10.2. Рішення про бюджет має бути оприлюднене у газеті не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

10.3. Публічне представлення інформації про виконання бюджету здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання бюджету.

10.4. Інформація про виконання бюджету має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів) та про видатки і кредитування (деталізовано за бюджетними програмами), фінансування. 

10.5. Головні розпорядники бюджетних коштів до 15 березня року, що настає за звітнім здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про виконання  бюджетних програм.  Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до фінансового відділу.

 

Начальник фінансового відділу                             Людмила БАНДУРА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь