Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 – 2030 роки

Дата: 23.10.2023 14:32
Кількість переглядів: 167

Фото без описуЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 – 2030 роки

1) Замовник Ставищенська селищна рада.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 – 2030 роки (далі – Стратегія) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями розвитку територіальної громади. Стратегія розвитку Ставищенської селищної територіальної громади зорієнтована на докорінні внутрішні зміни, модернізацію всіх сфер життєдіяльності, на створення ефективної системи менеджменту, наближення громади до стандартів сталого розвитку, європейських критеріїв якості життя, на досягнення конкурентних позицій у регіональному та національному вимірах у середньотерміновій перспективі. 
Формулювання бажаного для громади стратегічного «бачення» майбутнього – амбітної,  високої мети,  є головною ланкою стратегічного плану, оскільки їй підпорядковуються всі інші складові плану, цілеспрямована діяльність з його втілення. Образ майбутнього, що пов’язаний з питанням «чого ми хочемо досягти?», має надихати кожного мешканця на активну, творчу діяльність. Згідно п.2., ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Стратегія підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки.
Мета розробки Стратегії розвитку полягає у вирішенні проблем економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності громади, що сприятиме покращенню життя громадян і є завданням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати: 
підвищення бізнесової та туристичної привабливості громади через поширення бренду громади серед інвесторів та туристів; 
 підвищення рівня комфортності життєвого середовища населених пунктів громади та якості надання послуг;
підвищення рівня доходів домогосподарств; 
збільшення місць для працевлаштування в рамках громади. 
У Стратегії визначено таку систему стратегічних і операційних цілей, завдань, що стануть для територіальної громади джерелом оновлення, подальшого розвитку. Стратегія повинна стати основою (підґрунтям, базою) для розробки короткотермінових та середньострокових програм економічного і соціального розвитку Ставищенської селищної  територіальної громади.
Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем на основі росту економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень, використання наявних природних, мінерально-сировинних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення  екологічної та техногенної безпеки.

Стратегічними та операційними цілями Стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 – 2030 роки є:
1.Економічний  розвиток території громади.
1.1.Зростання конкурентоспроможності економіки населених пунктів
1.2.Розвиток території громади
1.3. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури
1.4 Підвищення інвестиційної  привабливості громади
1.5 Розвиток туристичної галузі
2.Розвиток людського капіталу.
2.1. Охорона  здоров'я та  здоровий спосіб  життя  людей
2.2. Якісна освіта для всіх
3 . Екологічна  безпека  та  збереження  довкілля.
3.1. Ефективне управління поводження з   відходами
3.2. Покращення стану водних об’єктів 
Законодавчою основою для розроблення Стратегії є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стратегічну екологічну оцінку», Стратегія розвитку розроблена відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвиткуна 2021-2027 роки» та Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами).
При підготовці Стратегії враховані завдання інших документів державного планування, а саме:
Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722); 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р;
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;
Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII (зі змінами);
Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 22.06.2020 № 858-35-VII (зі змінами).

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)


Стратегічна екологічна оцінка Стратегії (далі – СЕО) дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.
Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів. За кожним стратегічної ціллю Стратегії розробляється операційна ціль та низка заходів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України „Про оцінку впливу на довкілля“, підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:
атмосферне повітря та клімат;
водні ресурси;
земельні ресурси та грунти;
біорізноманіття та природно-заповідний фонд;
радіаційна безпека;
відходи;
демографія та робочі місця
охорона здоровʼя.
б) для територій з природоохоронним статусом:
при здійсненні стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми природо-заповідного фонду Ставищенської територіальної громади належать:
урочище “Ревуха” площею 56 га, оголошено територією ПЗФ 18.12.1984р., заповідне урочище місцевого значення, розташоване в межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Розкішна. Являє собою дубові високопродуктивні насадження насіннєвого походження віком до 120 років;
парк «Ставищенський» площею 11,05 га, оголошений територією ПЗФ 28.02.1972р., пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований у межах смт Ставище, парк закладено 1785 року. Це приклад паркової ландшафтної архітектури. В ньому зростає 13 декоративних і чагарникових порід, серед яких особливо цінні вікові дуби, липи;
«Стрижавський ліс» площею 248 га, оголошений територією ПЗФ 10.03.1994р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Стрижавка, являє собою масив молодого лісу з багатим флористичним складом;
урочище «Дубина» площею 29 га, оголошено територією ПЗФ 24.10.2002р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села  Розкішна, де збереглися популяції занесених до Червоної книги України підсніжника звичайного та цибулі ведмежої. Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
зважаючи на географічне положення територій на яких заплановано реалізація Стратегії, транскордонні наслідки реалізації Стратегії для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:
Зважаючи на комплексність рішень Стратегії, що обумовлюється необхідністю досягнення поставлених цілей та завдань Стратегії, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив впливу прийняття документу державного планування на довкілля та здоров’я населення, зокрема територіальної альтернативи згідно  до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 No 296. 
Альтернатива 1. Прийняття Стратегії у запропонованому вигляді.
Альтернатива 2. Територіальна альтернатива.
Планується розглянути варіанти рішень, які зменшують потенціал щодо поглинання парникових газів, зменшують викиди парникових газів та сприяють адаптації̈ до негативних наслідків змін клімату, ґрунтуючись на документі Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 03.03.2020 


6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:
Під час процедури СЕО проекту Стратегії будуть проведено дослідження на основі інформації: доповіді про стан довкілля, втому числі здоров’я населення; статистична інформація; данні з нормативно-правових документів, які мають відношення до проекту документу державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки, інша доступна в умовах обмежень воєнного стану інформація. Згідно Закону України про СЕО та обмеженим бюджетом територіальної громади в умовах воєнного стану польові та лабораторні дослідження не передбачено.
Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо можливого впливу на довкілля та здоров’я населення. 
При проведенні стратегічної екологічної оцінки Стратегії будуть враховані критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення затверджені Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 28 жовтня 2020 року № 213 зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 січня 2021 р. за № 9/35631.
При роботі над Звітом розробити планується врахувати екологічні індикатори, методи та критерії для моніторингу наслідків виконання документу державного планування для майбутнього моніторингу впливу на довкілля. Будуть враховані  вимоги Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 No1272. 


7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).
Згідно до ст.17 Закону України про СЕО відповідальним за здійснення моніторингу наслідків виконання документів державного планування на довкілля, в тому числі здоров’я населення, визначається Замовник. 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до Стратегії враховуватиме вимоги статті 11 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку“ і буде містити інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Пропонується така структура Звіту із СЕО:
Зміст та основні цілі Стратегії, її зв'язок з іншими документами державного планування.
Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратгія не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються Стратегії, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки ДДП.
Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії.
Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Стратегії подаються до Ставищенської селищної ради (09401, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище Ставище, вул. Сергiя Цимбала, 35/1,  e-mail: stav_otg@ukr.net,  economy_stav_gromada@ukr.net )


Відповідальна особа:
Джужик Леонід Петрович     ( Тел.: (04564) 2-23-37).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення цієї Заяви.

 

Повідомлення про оприлюдення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 – 2030 роки

https://rada.info/upload/users_files/04360913/060c6f9cc8193308c8ecf898a0d2169f.pdf

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь