Ставищенська селищна територіальна громада
Білоцерківський район, Київська область

Рішення №3606 «Про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 рік (1056300000)

Дата: 27.12.2023 19:56
Кількість переглядів: 188

 

 

СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

47-ї чергової сесії VIII скликання

 

від 21 грудня 2023 р.                                     Ставище                                               № 3606

 

Про бюджет Ставищенської селищної

територіальної громади

на 2024 рік

(1056300000)

 

Керуючись статтями 76,77 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись рішенням виконавчого комітету Ставищенської селищної ради від 08.12.2023 року № 1211 «Про схвалення проєкту рішення Ставищенської селищної ради «Про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 рік», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості,  інвестицій та міжнародного співробітництва, Ставищенська селищна рада   Ставищенська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

 

               1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету  Ставищенської селищної територіальної громади в сумі 251 393 487     гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади 249 824 380 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади 1 569 107 гривень згідно з додатком 1  до цього рішення;

        видатки бюджету Ставищенської селищної територіальної громади в сумі 251 393 487 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади  242 653 364 гривні та видатки спеціального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади 8 740 123 гривні згідно з додатком 3 до цього рішення ;

        профіцит за загальним фондом бюджету Ставищенської селищної територіальної громади у сумі 7 171 016 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

        дефіцит за спеціальним фондом бюджету Ставищенської селищної територіальної громади у сумі 7 171 016 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади в розмірі  250 000 гривень, що становить 0,103 відсотка видатків загального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

       резервний фонд бюджету Ставищенської селищної територіальної громади в розмірі 500 000 гривень, у тому числі непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету в сумі 500 000 гривень, що становить 0,206 відсотка видатків загального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3,4 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

       5. Затвердити розподіл витрат бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі                37 939 517 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

       6. Установити, що в загальному фонді бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 рік:

       6.1 до доходів загального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України, а саме:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам         74 607 800 гривень;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровʼя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету                  1 494 600 гривень;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 621 980 гривень;

        6.2 джерелами формування в частині фінансування є кошти, визначені підпунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України  (вільний залишок  бюджетних коштів).

        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Ставищенської селищної територіальної громади на 2024 рік:

        7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтею                               69-1  Бюджетного кодексу України.

        7.2 у частині фінансування є:

залишки коштів, джерелом формування яких були надходження  від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

залишки коштів, джерелом формування яких були надходження   від екологічного податку;

залишки коштів, джерелом формування яких були надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;

залишки коштів, джерелом формування яких були надходження від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;

залишки коштів, джерелом формування яких були надходження від відчуження майна;

залишки коштів, джерелом формування яких були надходження   від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

залишки коштів, джерелом формування яких були власні надходження бюджетних установ;

залишки коштів, джерелом формування яких були міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету  Ставищенської селищної територіальної громади:

8.1 згідно з пунктом 1 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.2 згідно з пунктом 2 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

8.3 згідно з пунктом 4 та 4-1 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію програми природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до Переліку видатків діяльності, що належить до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 із змінами;

8.4 згідно з пунктом 6 частини  першої  статті 69-1 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що в період дії воєнного стану залишки  коштів спеціального фонду бюджету громади (крім власних надходжень бюджетних установ), які утворилися на початок 2024 року, спрямовуються на видатки, враховані в пункті 22-8 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Ставищенської селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перевʼязувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

   11. Надати право виконавчому органу Ставищенської селищної ради    відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та укладати угоди з Управлінням Державної казначейської служби України про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади.

12. Надати право фінансовому відділу Ставищенської селищної ради:

12.1. відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України в межах загального обсягу бюджетних призначень  за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Ставищенської селищної територіальної громади та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

12.2. погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету Ставищенської селищної територіальної громади платежів з відповідних бюджетних рахунків, відкритих в органах Казначейства  для зарахування надходжень.

          

         13. Установити, що обслуговування бюджетних коштів  у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюватиметься  Управлінням ДКСУ, відповідно до абзацу першого частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

 

14. Головним розпорядникам коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади забезпечити:

14.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом  45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

          14.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів  у бюджетному процесі;

         14.3 доступність інформації  про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікацію оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;.

оприлюднення шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до фінансового відділу;

14.4 взяття бюджетних зобовʼязань за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобовʼязань минулих років, узятих на облік УДКС України; за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду з урахуванням залишку таких коштів на рахунках станом на 01 січня поточного року;

14.5 у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги звʼязку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

15. Надати право виконавчому комітету Ставищенської  селищної ради відповідно до частини  восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.

17. Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане  рішення підлягає публікації не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Доручити селищному голові забезпечити укладання договорів з іншими місцевими радами на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України.

20. Надати право начальнику фінансового відділу Ставищенської селищної ради, або посадовій особі, яка виконує обовʼязки начальника фінансового відділу, затверджувати розпорядження на фінансування видатків бюджету територіальної громади.

21. Розпорядникам коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади:

21.1 забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки  на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

21.2 якщо після прийняття рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене  бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства  від одного головного розпорядника  коштів бюджету Ставищенської селищної територіальної громади до іншого, дія бюджетного  призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.    

  22.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості,  інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний голова                                                        Леонід  ДЖУЖИК

 

 

РІШЕННЯ - завантажити

ДОДАТОК - завантажити


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь